NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Utvalg


(9 januar, 2014 - 10:00)

Utvalgsmandater i Norsk Lokalradioforbund

FASTE UTVALG

1. Forhandlingsutvalg (FU)
NLRs forhandlingsutvalg har som formål å gjennomføre forhandlinger om og fremlegge forslag til bransjeavtaler.

2. Teknisk Utvalg (TU)
NLRs Tekniske Utvalg har som formål å legge til rette for at bransjens interesser blir best mulig ivaretatt i forhold til
- best mulige sendetekniske forhold, likeverdig med rikskanalene
- innføring av digital teknologi i radio
- fjerning av diskriminerende praksis mht. skilting langs vei og sendesløyfer i tunnell innenfor de rammer og mål styret til enhver tid trekker opp.

3. Programkomitéen (PK)
NLRs Programkomité har som formål å forberede og gjennomføre programmer i forbindelse med de årlige Landssamlingene.

4. Lokalradioprisjuryen
NLRs Lokalradioprisjury har som formål å innstille en kandidat i hht. statuttene.

5. Teknisk komité
NLRs sekretariat fungerer som teknisk arrangør sammen med ekstern operatør.

6. Valgkomité (VK)
NLRs valgkomité har som formål å forberede og presentere forslag til styre-, formanns- og varakandidater til Norsk Lokalradioforbunds styre. Valgkomiteen trer sammen om lag et halvt år før hvert ordinære Landsmøte, - forøvrig etter avtale.
 

 

Utvalgsbemanning

1) Forhandlingsutvalg (FU) Svein Larsen, Rune Remøy og Solveig Skår

2) Teknisk Utvalg (TU) Eivind Engberg, Jan Johnsen og Bjørn-Martin Brandett

3) Programkomitè for Landskonferansen 2015 i Oslo:
Thor Magnar Thorsen, Pål Lomeland, Svein Larsen og Nini Raknes NLR

5) Lokalradioprisjuryen 2015: Tore Mydland, Jana Johnsen og Sigmund Holtskog NLR

6) Teknisk komité for Landskonferansen i 2015 er NLRs administrasjon

TIL 2016

1) Programkomitè for Landsmøtet 2016 i Bodø:
Pål Lomeland, Henning Raae, Jana Johnsen og Nini Raknes NLR

2) Valgkomité 2016:
Styret ble delegert å finne representanter til neste årsmøte.
Vedtaket var enstemmig ved landsmøtet i Haugesund 2014

3) Fullmaktskomitè 2016
Jana Johnsen, Nini Raknes og Sigmund Holtskog

 

 
Annonser