NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Om NLR


(20 november, 2014 - 14:29)

Om Norsk lokalradioforbund

Norsk lokalradioforbund organiserer 120 lokalradioer i Norge.
Medlemsstasjonene består av alt fra de store lokalradiostasjonene som eies av de store mediehusene til de små bygderadioene som opererer i hele landet. Alle konsesjonærer både på FM og DAB er velkommen som medlemmer. Det er også åpent for web-stasjoner og andre som ønsker å være assosierte medlemmer, men da uten tale og forslagsrett.

Ved å gå inn på medlemsoversikten vil du finne alle medlemsstasjonene fordelt fylkesvis.

De store kommersielle stasjonene i byene finner du her side om side med mindre stasjoner som har ulike former for budskapsformidling. Du finner en rekke stasjoner tilhørende de store mediehusene, - du finner ulike studentradioer rundt om i landet, - du finne er rekke radiostasjoner som drives av ulike trossamfunn og ikke minst stasjoner med programmer på mange språk.

Lokalradiostasjonene i Norge omsatte for over 400 mill. kroner i 2013.

Hovedinntektskilden for lokalradioene er i hovedsak reklame om sponsormidler, men rundt 70 stasjoner omsetter for mer enn 75 millioner kroner i radiobingo
Norsk Lokalradioforbund

Historikk:
I 1982 ble det opprettet et fellesutvalg for norske nærradioer da prøvedrift med nærradio startet. Fellesutvalget ble omdannet til Norsk Nærradioforbund i 1985. På Landsmøtet i Kristiansand i 1996 ble det vedtatt nytt navn; Norsk Lokalradioforbund. Hele denne tiden er det arbeidet aktivt over Storting, Regjering og ulike statlige forvaltningsorganer for å sikre lokalradioene best mulige kår. Mange av NLRs synspunkter fikk gjennomslag da Lov om Nærkringkasting ble vedtatt høsten 1987, fra 1992 integrert i Lov om Kringkasting.
NLR er høringsinstans for saker fra myndighetene som har interesse for lokalradio, og vi har løpende kontakt med Medietilsynet, Post- og teletilsynet, Kirke og Kulturdepartementet med flere.

NLR arbeider intenst for å bedre de økonomiske vilkårene for lokalradioene og lyktes i 1994 å få fjernet reklameavgiften på fem prosent. Vi fikk gjennomslag for at nærradiofondet som var nødvendig for å opprettholde et "mangfoldig nærradiomønster". Fondet ble erstattet av Audiovisuelt Produksjonsfond, men er nå lagt under en tilskuddsordning administrert av Medietilsynet. NLR innehar styreplass i Fagutvalget som behandler søknader og tildeler omsøkte midler.

I 1995 lykkes forbundet å oppnå forbedringer i rammevilkårene for radiobingo. Fra 1.1.2002 fikk man endret forskriftene for radiobingo, og fikk blant annet høynet premietaket.

Frem mot ny konsesjonsperiode i 2009 hadde NLRs styre og sekretariat hatt bred dialog med myndighetene for best mulig å ivareta bransjens interesser. Etter en noe uklar håndtering av konsesjonsutlysningen tok NLR opp saken med Sivilombudsmannen som konkluderte med at deparementets håndtering var innenfor gjeldende lovs intensjoner.

I inneværende konsesjonsperiode har distriktsnorge et relative likt mønster som i foregående periode. I storbyene derimot, er det nå flere kommersielle aktører som kjemper om plassen hos lytterene og kjemper om markedsandeler av reklamekronene.

Gjennom assosiert medlemskap i Norsk Presseforbund forplikter NLRs medlemmer seg til Vær-Varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og Redaktørplakaten. Dette bidrar til å skape seriøsitet og troverdighet i tillegg til å verne om de demokratiske verdier i samfunnet.

 

 
Annonser