NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Vil lære av Norge


(24 september, 2013 - 04:00)

Norsk lokalradioforbund er ettersupurt blant de ikke-kommersielle radioene rundt om i mange land i Europa og bidrar med å dele med seg innsikt om bl. annet kontakt med myndigheter og opphavrettighetsorganisasjoner.

I midten av oktober arrangerer SNRL (Syndicat National des Radios Libres) en stor konferanse i Marseilles. Dette er en en organisasjon for frie ikke-kommersielle radiostasjoner i Frankrike. De har som mål å samle Europas organisasjoner for radioer til et samarbeid om utveksling av kunnskap om virkelighet og rammevilkår. Gjennom EU har de fått tilsagn om midler til å arrangere et ti-tall samlinger gjennom perioden 2013-2015. Gjennom EUs utviklings- og undervisningsprogram «Leonardo da Vinci» er det gitt muligheter til å søke midler i en rekke land, også Norge.

På oppfordring fra SNRL, som kjenner NLR sin virksomhet gjennom tidligere internasjonal deltagelse i AMARC, har NLR søkt midler gjennom Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). I slutten av juni ble søknaden overraskende innvilget med 16 000 EURO.

Mål
Det er i første rekke utveksling av erfaring rundt å få tilnærmelseslike lover og forskrifter, ensartede rammevilkår rundt opphavsrett, kunnskap om lobby-virksomhet og pleie av politiske kontakter, økonomi og en rekke andre ting som man ønsker å dele med seg.
I Norge har NLR gjennom mange år opparbeidet gode relasjoner med myndigheter og opphavrettighetsorganisasjoner, har god kontakt med NRK og de kommersielle riksaktørene, det er godt klima mellom kommersielle og ikke-kommersielle lokalradioer og NLR bidrar på en rekke plattformer for samhandling som er langt fra naturlige i mange land. Dette er kjent ute i Europa og noe NLR kan formidle gjennom deltagelse i prosjektet.

Deltagere
Tilsvarende søknader er sendt i en rekke land til respektive utdannings-institusjoner. I løpet av juli er det gitt tilsagn i Sverige, Danmark, Finland, Sveits, Østerrike, Spania, Romania, Tyskland m. fl.

Første samling er berammet i Marseilles denne måneden, da det er franskmennene som holder i tømmene enn så lenge..

 

 

 
Annonser