NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Vil ha mer forutsigbar fremtid


(25 mai, 2013 - 15:45)

Styret i Norsk lokalradioforbund vil nå starte arbeidet med å få myndighetene til å forlenge den nåværende konsesjonsperioden inntil hele eller deler av FM-nettet slukkes.

Under helgens landskonferanse i Trondheim kom signaler fra bransjen om at dagens tilstand er utilfredsstillende.

Det har de siste dagene blitt klart at P4 og Radio Norge nå automatisk har fått forlenget sine FM-konsesjoner til 2017 eller 2019 i tilknytning til utbyggingen av DAB-nettet. Dette vil være avhengig av om og når FM-nettet slukkes. Deretter har de DAB-lisens frem til 2031. Dette gir disse to aktørene full sikkerhet for framtidig satsning, og forutsigbare rammevilkår.
Den samme forutsigbarheten som nå er gitt P4 og Radio Norge, må sikres for alle andre som driver kommersiell radiovirksomhet i Norge.

Myndighetene skal i løpet av 2015 ta stilling til hvilke lokalradioer som skal få fortsette på FM, og hvilke som MÅ gå over til DAB-distribusjon. Dette skaper stor usikkerhet for aktørene i bransjen, og gir svært liten forutsigbarhet.  Det finnes ingen grunn til å diskriminere lokalradioene i negativ retning.

Departement og Meditilsyn vil bli tilskrevet med anmodning om møter i sakens anledning.

 

 
Annonser