NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Vil ha møte med Kulturdepartmenetet


(1 august, 2013 - 04:00)

 Rådet for innvandrerorganisasjoner er bekymret for fremtiden til minoritetsradioer og ideelle radiostasjoner i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet, skriver RadioAssistant.com

På hjemmesidene til Rådet for innvandrerorganisasjoner står det: Rådet for innvandrerorganisasjone har fått en henvendelse fra minoritetsradioer som er veldig bekymret over situasjonen i forbindelse med overgang til DAB. De informerer at situasjonen er i ferd med å endre seg slik at organisasjonsradioer ikke er i stand – økonomisk – til å sende på DAB, da kommersielle aktører sitter på den tekniske konsesjonen og bestemmer prisen. Dette gjelder de fleste ikke-kommersielle lokalradioer, også i Oslo hvor det burde være oppnåelig pr. i dag ikke er det.
Les mer her.

– Digitalradio skal tilby et bredere innhold av radiokanaler og minoritetsradioer er en naturlig del av bredden som skal finnes for lytterne i årene fremover, sier daglig leder i Digitalradio Norge, Ole Jørgen Torvmark til RadioAssistant.

– Radiokanaler for minoritetsbefolkninger og fra ideelle organisasjoner er viktige kanaler. Vårt håp er å få med så mange som mulig av disse i det lokale DAB-nettet i Oslo. Digitalradio skal tilby et bredere innhold av radiokanaler og minoritetsradioer er en naturlig del av bredden som skal finnes for lytterne i årene fremover fortsetter Torvmark, til RadioAssistant.

– Vår rolle som konsesjonær er å tilrettelegge for god distribusjon for alle aktører som ønsker det. Vi er opptatt av å gjøre det rimeligst mulig for radiokanalene og skal kun dekke våre egne kostnader knyttet til nettet. Vi jobber for tiden med å konkretisere leieprisen for kapasitet i det lokale DAB-nettet i Oslo og vil ha en endelig pris klar i løpet av høsten. Det ser imidlertid ut som denne vil ligge på 4 – 7000 kroner i måneden, avhengig av hvor mange radioer som vil leie. Prinsippet er at prisene blir lavere dess flere som deltar. For denne leieprisen vil man kunne sende radio 24 timer i døgnet til hele Stor-Oslo, som har et nedslagsfelt på 1,2 millioner mennesker sier Torvmark.

Les hele saken på RadioAssistant.com.

 

 

 
Annonser