NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Vil forlenge konsesjonsperioden


(24 juni, 2013 - 09:34)

I tilknytningen til overgangen til DAB har begge de to store riksaktørene også fått lettelser i sine konsesjonsbetingelser på FM. NLR ber derfor også om at lokalradio behandles på samme måte og at de konsesjonsspesifikke innholds krav bortfaller ved utløpet av konsesjonsperioden.

- Flere av NLRs medlemmer står nå foran investeringer i DAB. Enten som en av flere deltakere i en lokalradio-multiplexer eller som anleggskonsesjonærer, og i noen tilfeller i begge disse rollene. Dersom man ikke har et perspektiv for satsingen utover 31 .januar 2016, som er opphørsdato for nåværende konsesjonsperiode, vill det ikke være fornuftig for lokalradioene å investere også i denne distribusjonsteknologien i tillegg til de kostnader som påløper for FM-distribusjon.  Representanter for Digitalradio Norge, som deltok som innleder om DAB, synes å dele disse synspunktene, sier skriver styreleder Tove K. Blomseth i et brev til departementet.

Styret i NLR ber derfor om at inneværende konsesjonsperiode for lokalradio forlenges midlertidig inntil hele eller deler av FM nettet slukkes og det er avklart hvilke lokalradioer som eventuelt skal fortsette sendinger på FM. 

 

 
Annonser