NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Utlysning av midler til fylkeslag


(16 mai, 2014 - 04:27)

NLR utlyser med dette midler til fylkes- og regionlag. Det gis anledning til å søke om penger til drift av lagene.

Midlene er øremerket i forbundets budsjett for 2014 som ble vedtatt på landsmøtet i Haugesund i helgen og utgjør til sammen førti tusen kroner.

Begrunnet søknad kan sendes til NLRs administrasjon i Oslo og må vedlegges regnskap og årsmelding for foregående år.

Nye søkere må også vedlegge kopi av stiftelsesprotokoll og vedtekter.

Det tas sikte på å utbetale midlene før sommeren.

Søknadsfristen er den 25. mai.
 

 

 
Annonser