NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Trekker tilbake utlysning om støtte


(12 september, 2015 - 09:35)

Medietilsynet trekker tilbake den siste utlysningen om støtte til lokalkringkasting, i påvente av en ny forskrift fra Kulturdepartementet, går det fram av en pressemelding. 

Medietilsynet har blitt informert av Kulturdepartementet om at arbeidet med den varslede høringen av ny forskrift vil bli intensivert og at Medietilsynet i den forbindelse vil motta et oppdragsbrev. I denne høringen vil en omprioritering av støtteordningen være sentral.

I lys av dette har det blitt besluttet å lage en fornyet utlysning så snart ny forskrift er vedtatt. Søknadsfrist, vedtak om støtte og så videre vil derfor også bli tilsvarende forsinket sammenlignet med tidligere år. Den tidligere utlysningen, som ble kunngjort med forbehold, trekkes derfor tilbake. Vi beklager de ulemper dette kan medføre for søkerne, men vi håper at den ekstra tiden kan resultere i enda bedre søknader om blant annet digitalisering, programproduksjoner og kompetansetiltak, skriver Medietilsynet.

Vi ber også om at alle interessenter følger med på den kommende høringsrunden av ny forskrift, der omtrent halvparten av utlyste midler vil omprioriteres til digitaliseringen av radiomediet. Det vises også til Stortingsmelding 24 (2014-2015): Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet.

Nærmere informasjon om forventet tidsplan vil følge når den foreligger.

Skrevet av Kyrre Dahl for lokalradio.no

 

 
Annonser