NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Svenske myndigheter bekrefter stans i fm-slukkingen


(14 oktober, 2015 - 12:22)

Det er også i Sverige lagt fram forslag til statsbudsjett, og der understreker regjeringen at digitaliseringen av radioen stanses, fordi det etter deres mening er for mange ubesvarte spørsmål i saken. 

Som kjent har Sverige valgt å gå en en helt annen vei enn Norge i spørsmålet om digitalisering av radio. Mens det i Norge nå er planlagt at rikskanalene skal slukke sine fm-sendere i 2017 og samtidig tvinge flere lokalradioer til å stenge mot sin vilje, har man i Sverige stanset hele prosjektet. 

I budsjettforslaget som nå foreligger i Sverige ikke bare bekrefter Regjeringen at det ikke blir noe fm-slukking, det er ikke et eneste forslag fra noe parti om digitalisering av radio, ifølge NNIS - Nätverket for närradio i Sverige, som har gjennomgått 3000 såkalte "motioner".

I regjeringens budgetproposition står det derimot: "Remissutfallet visar att det för närvarande finns alltför många invändningar och olösta frågor för att regering och riksdag ska kunna fatta beslut om en så avgörande och genomgripande förändring som en övergång till digital marksänd radio och släckning av FM-sändningarna innebär." 

Det opprinnelige forslaget var at man i Sverige skulle slukke fm-senderne i Sverige i 2022 eller 2024, men disse planene er nå helt ute av offisielle dokumenter i Sverige. 

Her i Norge har det kommet fram at FM-slukkingen kan være i strid med EØS-reglene. Den planlagte stengingen av FM-nettet i 2017 reiser flere EØS-rettslige problemstillinger. Det er konklusjonen fra ALT Advokatfirma etter at de har vurdert FM-slukkingen og innføringen av DAB-radio i Norge opp mot EØS-forpliktelsene.  

I et brev til kulturminister Thorhild Widvey ber advokatene om svar på en rekke forhold, og varsler samtidig at Norsk Lokalradioforbund vurderer å ta saken videre til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) dersom departementet ikke har vurdert slukkingen opp mot EØS-reglene.

- Det kan virke som Kulturdepartementet ikke har vurdert disse forholdene i tilstrekkelig grad, sier Svein Larsen, leder av Norsk Lokalradioforbund.

- Årsaken til at vi vurderer å ta saken inn for ESA er at en stenging av FM-båndet og tvungen overgang til DAB-teknologien innebærer et alvorlig inngrep i medlemmenes næringsfrihet og muligheten til å drive lokalradio videre.

Advokatene til Norsk Lokalradioforbund peker blant annet på at en FM-stenging vil kunne være et brudd på retten til fritt varebytte og kan hindre muligheten for bedrifter til å etablere seg i Norge. De er også kritiske til NRKs bruk av lisenskroner til DAB-prosjektet, som de mener kan reise statsstøtterettslige problemstillinger. Spesielt fordi NRK som aksjonær i Digitalradio Norge har støttet utbyggingen av den nasjonale kommersielle DAB-blokka og også er involvert i utbyggingen av de lokale blokkene.

Skrevet av Kyrre Dahl for lokalradio.no - Foto: «Riksdagshuset2014» av Larske - Eget verk. Lisensiert under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons -

 

 
Annonser