NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Støtt disse i pinsen


(23 mai, 2015 - 04:00)

Første pinsedag er reklamefri dag i radio og TV, men det gis som kjent adgang til å sende ubetalte innslag for samfunnsnyttige tiltak og holdningskampanjer. NLR vil gjerne bidra med å støtte opp om kampanjene.


Redd Barna er en organisasjon som kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal leve et verdig liv - uansett hvem de er og hvor de bor.
Redd Barnas mål er å innfri:
- barns rett til utdanning
- rettighetene til barn berørt av væpnet konflikt og katastrofer
- barns rett til beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep
- barns rett til beskyttelse mot virkningene av hiv/aids
Radiospoter kan lastes ned her og her.
Mer informasjon på Redd Barna sine hjemmesider.
 


Verdens matvareprogram (WFP) er verdens største humanitære hjelpeorganisasjon og arbeider for å bekjempe sult verden over. I 2013 nådde WFP ut med mat til mer enn 100 millioner mennesker i 77 land. I humanitære kriser gir WFP matvareassistanse til ofre for krig, konflikt og naturkatastrofer. Når situasjonen er stabil, jobber WFP med langsiktige utviklingsprogram for å forebygge sult og for å bidra til gjenoppbygging av infrastruktur i lokalsamfunn. WFP er en del av FN-systemet og finansieres utelukkende gjennom frivillige bidrag. Du kan lese mer om Verdens matvareprogram på vår nettside.

Last ned radiospot her.
 


Stiftelsen P22 har i over 35 år drevet avrusning og motivasjon til et rusfritt liv blant rusmiddelavhengige i Oslo. De hjelper brukere med avrusning samt motivasjon og forberedelse til rehabilitering og en rusfri hverdag.
Det er laget tre spotter, med 10, 20 og 40 sekunders varighet. Disse finner du her.
Ta kontakt på matre@p22.no for å få filene i WAV-format, hvis det foretrekkes.

 

116111 Alarmtelefonen for barn og unge Tlf. 116 111 er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Telefonen er også åpen for voksne som er bekymret for at barn og unge har det sånn.
Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten er stengt, fra kl. 1500 til 0800. I helgene og på helligdager er den døgnåpen.

Du kan laste ned lydspot her. Mer informasjon om alarmtelefonen finner du her.

Stiftelsen Organdonasjon jobber for å informere befolkningen om organdonasjon. Formålet er at flest mulig tar et positivt standpunkt og sier ja - slik kan flere liv reddes.

Stiftelsen tilbyr undervisning til landets videregående skoler og ungdomsskoler, og har dessuten utstrakt kontakt med politikere, myndigheter, media og fagmiljø, for å løfte temaet og belyse viktigheten av organdonasjon.

Ny lydspot kan du laste ned her.
Hjemmesiden finner du her.


Foreningen 2 Foreldre (F2F) er en foreldre-/barn organisasjon som siden oppstarten i 1985 har jobbet for at barn som opplever samlivsbrudd skal få beholde kontakt med begge sine foreldre etter samlivsbrudd, og at foreldre gjennom barneloven skal oppnå likeverd. 

For mer informasjon, besøk F2F sin hjemmeside.
Radiospoten kan lastes ned her.


Dysleksi Norge arbeider med å informere de med lese- og skrivevansker, mattevansker og språkvansker om deres rettigheter og muligheter i skole, arbeidsliv og i hverdagen for øvrig.
Dysleksi Norge har i overkant av 7000 medlemmer, 6 ansatte og over 40 lokal- og fylkeslag med frivillige medlemmer som holder kurs, gir veiledning og mye mer.

Last ned fire forskjellige lydspoter her.


Bellona er en uavhengig, ideell miljøstiftelse. Bellona jobber for å gjøre verden litt renere hver dag. Bellona jobber for å øke den økologiske forståelsen i samfunnet rundt oss, hindre forurensning og begrense klimaendringer som rammer folks helse og vår natur.

Vil du vite mer om Bellonas arbeide eller støtte deres miljø og klimaarbeid, finner du Bellonas hjemmeside her. Spot til reklamefri dag kan lastes ned her.

En av Lions hjertesaker er forebyggende arbeid blant barn og ungdom. Mange unge vet nok om rus, men ikke nok om å ta de riktige valgene.
Gjennom undervisningsopplegget «Det er mitt valg» ønsker Lions å bygge de gode holdningene og styrke deres selvtillit.

Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne. Har du lyst til å gjøre noe for andre i et spennende og trivelig miljø?
Gå inn på Lions.no for å finne din lokale klubb.
Lydspot og mer informasjon finner du her.

 


Dyrevernalliansen ble grunnlagt i 2001 og er en nasjonal organisasjon for dyrevern i Norge. Dyrevernalliansen har ti fagansatte og ledes av et styre. Organisasjonen er partipolitisk nøytral og livssynsnøytral. Dyrevernalliansens visjon er en fremtid uten dyremishandling. Vi legger vekt på solid faglig forankring, og arbeider i hovedsak gjennom påvirkning av myndigheter og næringsliv. I tillegg driver vi holdningsskapende arbeid gjennom forbrukerinformasjon. Dyrevernalliansen er løsningsorientert og velger alltid samarbeid fremfor konfrontasjon så sant mulig. Vi arbeider langsiktig for endringer av lovverket og praksis i næringslivet. Dyrevernalliansen tar sterkt avstand fra vold, som er uforenlig med vårt arbeid i demokratiske fora. 

Mer informasjon på Dyrevern.no.
Radiospot kan du laste ned her.

 

 
Annonser