NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Støtt disse første juledag


(23 desember, 2015 - 04:00)

Første juledag er reklamefri dag i radio og TV, men det gis som kjent adgang til å sende ubetalte innslag for samfunnsnyttige tiltak og holdningskampanjer. NLR vil gjerne bidra med å støtte opp om kampanjene.


Redd Barna er en organisasjon som kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal leve et verdig liv - uansett hvem de er og hvor de bor.
Redd Barnas mål er å innfri:
- barns rett til utdanning
- rettighetene til barn berørt av væpnet konflikt og katastrofer
- barns rett til beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep
- barns rett til beskyttelse mot virkningene av hiv/aids
Radiospot med Arve Kalvø kan lastes ned her.
Mer informasjon på Redd Barna sine hjemmesider.


Verdens matvareprogram (WFP) er verdens største humanitære hjelpeorganisasjon og arbeider for å bekjempe sult verden over. I 2014 nådde WFP ut med mat til mer enn 80 millioner mennesker i 80 land. I humanitære kriser gir WFP matvareassistanse til ofre for krig, konflikt og naturkatastrofer. Når situasjonen er stabil, jobber WFP med langsiktige utviklingsprogram for å forebygge sult og for å bidra til gjenoppbygging av infrastruktur i lokalsamfunn. WFP er en del av FN-systemet og finansieres utelukkende gjennom frivillige bidrag.

Last ned radiospot her.


Stiftelsen P22 har i over 35 år drevet avrusning og motivasjon til et rusfritt liv blant rusmiddelavhengige i Oslo. De hjelper brukere med avrusning samt motivasjon og forberedelse til rehabilitering og en rusfri hverdag.
Det er laget tre spotter, med 10, 20 og 40 sekunders varighet. Disse finner du her.
Ta kontakt på matre@p22.no for å få filene i WAV-format, hvis det foretrekkes.

 

116111 Alarmtelefonen for barn og unge Tlf. 116 111 er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Telefonen er også åpen for voksne som er bekymret for at barn og unge har det sånn.
Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten er stengt, fra kl. 1500 til 0800. I helgene og på helligdager er den døgnåpen.

Du kan laste ned lydspot her. Mer informasjon om alarmtelefonen finner du her.

Stiftelsen Organdonasjon jobber for å informere befolkningen om organdonasjon. Formålet er at flest mulig tar et positivt standpunkt og sier ja - slik kan flere liv reddes.

Stiftelsen tilbyr undervisning til landets videregående skoler og ungdomsskoler, og har dessuten utstrakt kontakt med politikere, myndigheter, media og fagmiljø, for å løfte temaet og belyse viktigheten av organdonasjon.

Ny lydspot kan du laste ned her.
Hjemmesiden finner du her.


Foreningen 2 Foreldre (F2F) er en foreldre-/barn organisasjon som siden oppstarten i 1985 har jobbet for at barn som opplever samlivsbrudd skal få beholde kontakt med begge sine foreldre etter samlivsbrudd, og at foreldre gjennom barneloven skal oppnå likeverd. 

For mer informasjon, besøk F2F sin hjemmeside.
Radiospoten kan lastes ned her.


Dysleksi Norge arbeider med å informere de med lese- og skrivevansker, mattevansker og språkvansker om deres rettigheter og muligheter i skole, arbeidsliv og i hverdagen for øvrig.
Dysleksi Norge har i overkant av 8000 medlemmer, 8 ansatte og over 40 lokal- og fylkeslag med frivillige medlemmer som holder kurs, gir veiledning og mye mer.

Last ned fire forskjellige lydspoter her.


Bellona er en uavhengig, ideell miljøstiftelse. Bellona jobber for å gjøre verden litt renere hver dag. Bellona jobber for å øke den økologiske forståelsen i samfunnet rundt oss, hindre forurensning og begrense klimaendringer som rammer folks helse og vår natur.

Vil du vite mer om Bellonas arbeide eller støtte deres miljø og klimaarbeid, finner du Bellonas hjemmeside her. Spot til reklamefri dag kan lastes ned her.

En av Lions hjertesaker er forebyggende arbeid blant barn og ungdom. Mange unge vet nok om rus, men ikke nok om å ta de riktige valgene.
Gjennom undervisningsopplegget «Det er mitt valg» ønsker Lions å bygge de gode holdningene og styrke deres selvtillit.

Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne. Har du lyst til å gjøre noe for andre i et spennende og trivelig miljø?
Gå inn på Lions.no for å finne din lokale klubb.
Lydspot og mer informasjon finner du her.

 

Fokus på dyretestet kosmetikk og Fokus på pelsfri mote.

Om Dyrevernalliansen: 

Dyrevernalliansens visjon er en fremtid uten dyremishandling. Organisasjonen ble grunnlagt i 2001 og arbeider for dyrevern i Norge. Vi legger vekt på solid faglig forankring, og arbeider i hovedsak gjennom påvirkning av myndigheter og næringsliv. I tillegg driver vi holdningsskapende arbeid gjennom forbrukerinformasjon. Dyrevernalliansen er løsningsorientert og velger alltid samarbeid fremfor konfrontasjon så sant mulig. Vi arbeider langsiktig for endringer av lovverket og praksis i næringslivet. Dyrevernalliansen tar sterkt avstand fra vold, som er uforenlig med vårt arbeid i demokratiske fora. Dyrevernalliansen har ti fagansatte og ledes av et styre. Organisasjonen er partipolitisk nøytral og livssynsnøytral. 

Mer informasjon på Dyrevern.no


Spire er en miljø- og utviklingsorganisasjon som jobber for en rettferdig og bærekraftig verden. Sire ønsker å se de store sammenhengene, og endre de grunnleggende årsakene til hvorfor urettferdighet oppstår. Derfor har organisasjonen fokus på miljø, matsikkerhet og internasjonal handel. Vil du være med? Spire vil alltid ha flere med på laget.

Spire ble til da Utviklingsfondet fikk Operasjon Dagsverk i 2003. En gjeng engasjert ungdom kom da sammen med mål om å skape en ungdomsorganisasjon som fokuserte på sammenhengen mellom miljø og utvikling. Til tross for at Spire er en ung organisasjon har de fått et solid fotfeste i det norske organisasjonsmiljøet.

Spot til reklamen kan lastes ned herfra.


NKS Veiledningssenter et gratis lavterskeltilbud for pårørende av rusmiddelavhengige. NKS er livssynsnøytrale, har taushetsplikt og din historie blir ikke nedtegnet og oppbevart hos. Det overordnede mål er å forebygge sosial isolasjon og helseskader ved å bidra til økt livskvalitet for pårørende. Veiledning gis direkte eller via telefon til pårørende fra hele helseregionen.

Når noen du er glad i ruser seg er du også med på nedturene. N.K.S. Veiledningssenter er et gratis og faglig lavterskeltilbud for pårørende til rusavhengige der du får råd og veiledning av våre profesjonelle veiledere.

Last ned radiospot om barn som pårørende.
Last ned radiospot om voksne som pårørende.

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk er en organisasjon av og for pårørende av rusavhengige.

Mange pårørende av rusavhengige møter store utfordringer i sine liv. Landsforbundet Mot Stoffmisbruk jobber med å bistå med råd og innsikt for pårørende som trenger hjelp til å bedre mestre eget liv. Vi jobber også for at pårørende skal få større lovfestede rettigheter.

For pårørende er det svært vanskelig å forstå hva som skjer med den rusavhengige og familien. Landsforbundet Mot Stoffmisbruk ønsker en bedre forståelse i samfunnet av hvordan situasjonen som pårørende av en rusmiddelavhengig oppleves, og å bidra til å bryte ned myter og tabuer som mange pårørende opplever til daglig.

Vil du vite mer om hva LMS gjør, besøk hjemmesiden motstoff.no

 

Hver dag foretas det ca 126 000 kjøreturer av rusede sjåfører i Norge. Disse vil du ikke møte i trafikken. MA-ungdom er en ideell organisasjon med fokus på rus i trafikken, spesielt rettet mot ungdom. MA-Ungdom er en aktiv og spennende organisasjon for ungdom under 25 år som ønsker en rusfri arena for utfordring og mestring.

Last ned spoten her.

Radiospoten er laget laget av elever på Drømtorp vgs. til årets finale i prosjektet Death Trip.

Gjør som 330.000 andre, lik MA-Ungdoms Facebookside.

 

 

 

 
Annonser