NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Støtt disse første juledag


(23 desember, 2013 - 04:00)

Første juledag er reklamefri dag i radio og TV, men det gis som kjent adgang til å sende ubetalte innslag for samfunnsnyttige tiltak og holdningskampanjer. NLR vil gjerne bidra med å støtte opp om kampanjene. Nedenfor finner du mer informasjon og lenker til alle spotene til alle lagene og organisasjonene.

Stiftelsen P22 har i over 30 år drevet avrusning og motivasjon til et rusfritt liv blant rusmiddelavhengige i Oslo. De hjelper brukere med avrusning samt motivasjon og forberedelse til rehabilitering og en rusfri hverdag.
Det er laget tre spotter, med 10, 20 og 40 sekunders varighet. Disse finner du her. Ta kontakt på matre@p22.no for å få filene i WAV-format, hvis det foretrekkes.

Stiftelsen Organdonasjon jobber for å informere befolkningen om organdonasjon. Formålet er at flest mulig tar et positivt standpunkt og sier ja - slik kan flere liv reddes.
Stiftelsen tilbyr i tillegg informasjonspakker med foredrag og film til landets videregående skoler, og driver utstrakt informasjonsarbeid mot politikere og myndigheter, for at dette temaet får det fokuset det trenger.
Last ned lydspot her.

Dysleksi Norge arbeider med å informere de med lese- og skrivevansker, mattevansker og språkvansker om deres rettigheter og muligheter i skole, arbeidsliv og i hverdagen for øvrig.
Dysleksi Norge har i overkant av 7000 medlemmer, 6 ansatte og over 40 lokal- og fylkeslag med frivillige medlemmer som holder kurs, gir veiledning og mye mer.
Last ned fire forskjellige lydspoter her.

Verdens matvareprogram (WFP) er verdens største humanitære hjelpeorganisasjon, og arbeider for å bekjempe sult verden over.
Når en humanitær krise oppstår er alltid første prioritet å redde liv. WFP sørger for at livsnødvendige matvarer kommer ut til dem som trenger det mest i områder som har vært rammet av krig, sivile konflikter eller naturkatastrofer. I 2012 nådde WFP ut med mat til 97,2 millioner mennesker i 80 land.
Lydfil og mer informasjon finner du her.

116111 Alarmtelefonen for barn og unge Tlf. 116 111 er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Telefonen er også åpen for voksne som er bekymret for at barn og unge har det sånn.
Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten er stengt, fra kl. 1500 til 0800. I helgene og på helligdager er den døgnåpen.
Du kan laste ned lydspot her. Mer informasjon om alarmtelefonen finner du her.

En av Lions hjertesaker er forebyggende arbeid blant barn og ungdom. Mange unge vet nok om rus, men ikke nok om å ta de riktige valgene.
Gjennom undervisningsopplegget «Det er mitt valg» ønsker Lions å bygge de gode holdningene og styrke deres selvtillit.Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne. Har du lyst til å gjøre noe for andre i et spennende og trivelig miljø?
Gå inn på Lions.no for å finne din lokale klubb.
Lydspot finner du her.

Foreningen 2 Foreldre (F2F) er en foreldre-/barn organisasjon som siden oppstarten i 1985 har jobbet for at barn som opplever samlivsbrudd skal få beholde kontakt med begge sine foreldre etter samlivsbrudd, og at foreldre gjennom barneloven skal oppnå likeverd.
Radiospoten kan lastes ned her.

Bellona er en uavhengig, ideell miljøstiftelse. Bellona jobber for å gjøre verden litt renere hver dag. Bellona jobber for å øke den økologiske forståelsen i samfunnet rundt oss, hindre forurensning og begrense klimaendringer som rammer folks helse og vår natur.
Spot til reklamefri dag kan lastes ned her.

Redd Barna er en organisasjon som kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal leve et verdig liv - uansett hvem de er og hvor de bor. Vi er del av internasjonale Redd Barna som arbeider for og med barn i mer enn 120 land. Det gjør oss til verdens største bevegelse for barn.

Redd Barnas verdier bygger på FNs barnekonvensjon og menneskerettighetserklæring. Redd Barnas mål er å innfri:
- barns rett til utdanning
- rettighetene til barn berørt av væpnet konflikt og katastrofer
- barns rett til beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep
- barns rett til beskyttelse mot virkningene av hiv/aids

Radiospoter kan lastes ned her og her.
 

 

 

 
Annonser