NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Støtt disse første juledag


(22 desember, 2012 - 04:00)

Første juledag er reklamefri dag i radio og TV, men det gis som kjent adgang til å sende ubetalte innslag for samfunnsnyttige tiltak og holdningskampanjer. NLR vil gjerne bidra med å støtte opp om kampanjene. Her finner du alle radiospotene til alle organisasjonene som har vært i kontakt med NLR.

116111 Alarmtelefonen for barn og unge Tlf. 116 111 er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Telefonen er også åpen for voksne som er bekymret for at barn og unge har det sånn.
Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten er stengt, fra kl. 1500 til 0800. I helgene og på helligdager er den døgnåpen.
Du kan laste ned lydspot her. Mer informasjon om alarmtelefonen finner du her.

Stiftelsen Organdonasjon har siden 1997 bidratt til å bedre tilgangen på organer for trans-plantasjoner ved å informere allmennheten om hva organdonasjon er. Målet til Stiftelsen er at alle skal ta stilling til organdonasjon mens de lever, slik at man kan bidra til å redde liv. Stif-telsen tilbyr i tillegg informasjonspakker med foredrag og film til landets videregående skoler, og driver utstrakt informasjonsarbeid mot politikere og myndigheter, for at dette temaet får det fokuset det trenger.
Last ned lydspot her.
Hjemmesiden er her.

Verdens matvareprogram (WFP) er verdens største humanitære hjelpeorganisasjon som arbeider for å bekjempe sult verden over. WFP finansieres utelukkende gjennom frivillige bidrag og er derfor avhengig av støtte fra regjeringer, næringslivet og enkeltpersoner. I anledning årets siste reklamefrie dag, første juledag, ønsker WFP å bidra med en kort lydspot. Der forteller Tone Damli Aaberge hvorfor vi bør fokusere på kvinner i bekjempelsen av sult.
Last ned lydsporten og les mer her. Hjemmesiden til WFP finner du her.

Bellona er en uavhengig, ideell miljøstiftelse. Bellona jobber for å gjøre verden litt renere hver dag. Bellona jobber for å øke den økologiske forståelsen i samfunnet rundt oss, hindre forurens-ning og begrense klimaendringer som rammer folks helse og vår natur.
Vil du vite mer om Bellonas arbeide eller støtte deres miljø og klimaarbeid, finner du Bellonas hjemmeside her. Spot til reklamefri dag kan lastes ned her.

Foreningen 2 Foreldre (F2F) er en foreldre-/barn organisasjon som siden oppstarten i 1985 har jobbet for at barn som opplever samlivsbrudd skal få beholde kontakt med begge sine foreldre etter samlivsbrudd, og at foreldre gjennom barneloven skal oppnå likeverd. 
For mer informasjon, besøk F2F sin hjemmeside.
Radiospoten kan lastes ned her.

Lions i Norge har 12.000 medlemmer fordelt på 470 klubber. Lionskontoret består av bare to personer, og lønnen kommer fra medlemskontingenten. Hver krone som blir samlet inn går til innsamlingsformålene.
Lions er ingen gutteklubb og ønsker nye medlemmer av begge kjønn i alle aldre – alle er velkomne!
Har du lyst til å gjøre noe for andre i et spennende og trivelig miljø?
Gå inn på Lions.no for å finne din lokale klubb.
Lydspot finner du her.

Stiftelsen P22 har i over 30 år drevet avrusning og motivasjon til et rusfritt liv blant rusmiddelavhengige i Oslo. De hjelper brukere med avrusning samt motivasjon og forberedelse til rehabilitering og en rusfri hverdag.
Det er laget tre spotter, med 10, 20 og 40 sekunders varighet. Disse finner du her. Ta kontakt på matre@p22.no for å få filene i WAV-format, hvis det foretrekkes.

Dysleksi Norge arbeider med å informere de med lese- og skrivevansker om deres rettigheter og muligheter i skole, arbeidsliv og i hverdagen for øvrig.
Dysleksi Norge har i overkant av 7000 medlemmer, 5 ansatte og over 40 lokal- og fylkeslag med frivillige medlemmer som holder kurs, gir veiledning og mye mer.
Last ned fire forskjellige lydspoter her.
 

Redd Barnas verdier bygger på FNs barnekonvensjon og menneskerettighetserklæring.
Redd Barnas mål er å innfri:
- barns rett til utdanning
- rettighetene til barn berørt av væpnet konflikt og katastrofer
- barns rett til beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep
- barns rett til beskyttelse mot virkningene av hiv/aids

Radiospoten kan lastes ned her.
Mer informasjon på Redd Barnas hjemmesider.

 

 

 
Annonser