NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Sponsorveileder


(10 juni, 2015 - 04:00)

Medietilsynet har laget et utkast til veileder om sponsing i kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester. Nå ber de om innspill fra konsesjonærer. ønsker spesielt å få tilbakemelding på om det er problemstillinger som er utelatt eller mangelfullt beskrevet og som det anses viktig å få nærmere veiledning om.

Medietilsynet tar sikte på å sende ut endelig versjon av veilederen like over sommeren, og ber om at eventuelle innspill sendes på epost merket "Veileder om sponsing".
Formålet med veilederen er å gi retningslinjer for hvordan kringkastingsregelverket for sponsing skal forstås. Veilederen tar blant annet for seg reglene for hvem som kan være sponsor, på hvilken måte sponsor kan identifiseres, og hvordan sponsede program kan fremstå.   

Utkastet til veilederen kan du laste ned her.

 

 
Annonser