NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Siste mulighet for å søke om tilskudd


(9 oktober, 2013 - 04:00)

Søknadsfristen er i dag. Søknadsskjemaene og orientering til søkere finner du på sidene til Medietilsynet.

Det kan søkes midler til programproduksjon, kompetansehevende tiltak, utviklingsprosjekter og driftstøtte til lokalradioer rettet mot etniske og språklige minoriteter.

Programproduksjon
Det kan søkes om støtte til alle typer programmer. Det er også mulig for uavhengige produsenter å søke støtte.

Kompetansehevende tiltak
Med dette menes kurs, seminar, konferanser, studieturer og lignende som kan bidra til å utvikle radio- og tv-arbeidere og lokalradiostasjonen eller lokal-tv stasjonen generelt.

Utviklingsprosjekter
Dette kan være prosjekter som har som mål å etablere og utvikle en redaksjon, samarbeid mellom ulike stasjoner, organisasjonsutvikling, utvikling av nye programkonsepter og lignende.

Driftstøtte til lokalradioer rettet mot etniske og språklige minoriteter
For å få slik støtte, forutsettes det at stasjonen i all hovedsak retter seg mot etniske og språklige minoriteter.

 

 
Annonser