NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Senker forventningene på reklamemarkedet


(2 desember, 2014 - 10:49)

I den siste prognosen i 2014 senker IRM forventningene på reklamemarkedet ytterligere. Markedet forventes å gå tilbake med 3 prosent i forhold til 2013. Forventningene til 2015 justeres også ned. IRM prognostiserer en tilbakegang på knapt én prosent, og omsetningen totalt forventes å ligge nær 19 milliarder kroner.

Tapet på mediemarkedet er 3,3 prosent i løpet av årets tre første kvartaler sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Det strukturelle skiftet fra trykte til digitale medier er det som preger markedet.

- Den trykte dagspressen ser ut til å tape rundt 16 prosent av sine inntekter i 2014 sammenliknet med 2013. Samtidig flater den digitale veksten ut. Mange av de eksperter som IRM har snakket med ser nattsvart på utviklingen akkurat nå, kommenterer Madeleine Thor.

Også i 2015 ventes markedet å krympe, om enn noe langsommere. Tapet estimeres til knapt én prosent relativt 2014.  Bedømmingen er at de trykte kanalene fortsetter å tape og at de digitale kanalene vokser, og investeringen i etermedia er relativt stabil.

- Tross de tøffe tidene vil IRM allikevel gi et håp for neste år. Vi tror at markedet kan vende seg til en svak vekst på slutten av neste år, selv om helåret 2015 havner på minussiden, kommenterer Madeleine Thor.  Når vi har lagt denne prognosen har vi tatt hensyn til internasjonale trender, som indikerer at størrelsen på tapet for print med all sannsynlighet kommer til å gå ned over tid. Men så er det en mager trøst for dagspressen når tapet blir -16 prosent i 2014 og flater ut mot -14 prosent i 2015, avslutter Thor.

Kilde: IRM

 

 
Annonser