NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Sender lokalradioklage til Regjeringsadvokaten


(30 oktober, 2015 - 08:57)

Kulturdepartementet ber regjeringsadvokaten svare på brevet fra Norsk Lokalradioforbund om prosessen med FM-slukking har gått riktig for seg. 

Advokatene Bjørnar Alterskjær og Arne T. Andersen har på oppdrag fra Norsk Lokalradioforbund gått DAB-beslutningen fra Regjeringen og Kulturdepartementet nærmere etter i sømmene.

Advokatene peker blant annet på at en FM-stenging vil kunne være et brudd på retten til fritt varebytte og kan hindre muligheten for bedrifter til å etablere seg i Norge. De er også kritiske til NRKs bruk av lisenskroner til DAB-prosjektet, som de mener kan reise statsstøtterettslige problemstillinger. 

I et brev til kulturminister Thorhild Widvey ber advokatene om svar på en rekke forhold, og varsler samtidig at Norsk Lokalradioforbund vurderer å ta saken videre til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) dersom departementet ikke har vurdert slukkingen opp mot EØS-reglene.  

I et foreløpig svar som nå foreligger, heter det at saken er sendt over til Regjeringsadvokaten. - Når departementet mottar henvendelser der det antydes at noen vil bringe en sak inn for ESA, vil vi rutinemessig rådføre oss med Regjeringsadvokaten før det svares. Som følge av behovet for å sette RA inn i saken og høyt arbeidspress hos RA vil det nødvendigvis gå noe tid. Vi vil selvfølgelig besvare brevet så raskt det lar seg gjøre, og forhåpentligvis i løpet av november, skriver avdelingsdirektør Øivind Christensen i Kulturdepartementet i en mail til lokalradioforbundet. 

Leder i Norsk Lokalradioforbund, Svein Larsen, mener at svaret tyder på at lokalradioene har en god sak: - Det er interessant at departementet nå har sendt vårt brev med våre spørsmål over til Regjeringsadvokaten og bedt de om å svare. Det kan jo lett tolkes som om departementet ikke har spurt Regjeringsadvokaten om de EØS-rettslige sider før beslutningen om å slukke store deler av FM-nettet ble fattet. Det burde de kanskje ha gjort.

Kulturkomiteen på Stortinget har jo fått forsikringer om at statsråden har foretatt slike EØS-rettslige vurderinger, men da er spørsmålet hvem er det som har foretatt disse vurderingene og på hvilket grunnlag. Det kan bli spennende å se hva Regjeringsadvokaten kommer fram til. Jeg har en følelse av at dette kan bli en vanskelig sak for Kulturdepartementet og statsråden, sier Larsen. 

Da stortinget vedtok at riksradioene skal slukke sine fm-sendere i 2017 ble det også vedtatt at en rekke lokalradioer må stenges med tvang, slik at ikke NRK, P4 og Radio Norge mister lyttere når de går over til DAB. De fleste mindre lokalradioer har fått forlenget sin fm-konsesjon til 2022. 

Skrevet av Kyrre Dahl for lokalradio.no

 

 
Annonser