NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Regjeringen sier nei til DAB i Sverige


(24 juni, 2015 - 18:21)

Den svenske regjeringen stopper satsingen på DAB, mener det er for usikkert og at FM fungerer helt OK. 

kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bekrefter at den svenske regjeringen ikke vil gå inn for DAB. De mener utfordringene er for store til å satse på DAB og at FM og nettradio fungerer godt sammen inntil videre.

I et leserinnlegg i Svenska Dagbladet forklarer kulturministeren sin holdning, og et av de viktiste punktene er beredskap:

"• En av de mest allvarliga invändningarna gäller hur en övergång skulle påverka totalförsvaret och Sveriges katastrofberedskap, inte minst möjlig­heten att vid en kritisk samhällsfarlig händelse kommunicera så kallat VMA (Viktigt meddelande till allmänheten)".

Den svenske regjeringen er også svært usikker på hvor godt DAB dekker:

"Täckningsgraden är ett annat problem som lyfts fram av flera remissinstanser. Även i det mest utbyggda scenariot är det osäkert om digitalradion når hela Sverige. "

De svenske myndighetene mener også at DAB ikke er noe lytterne ønsker:

"En central förutsättning för en framgångsrik övergång till digitalradio är att det finns en efterfrågan hos allmänheten. Exempelvis Post- och telestyrelsen lyfter fram att det är oklart om det finns en konsumentdriven efterfrågan, "

Konklusjonen er at det er for stor usikkerhet rundt DAB og regjeringen vil ikke gå videre med planer om å slukke FM:

"Mot bakgrund av remissutfallet är regeringens slutsats därför att för närvarande inte gå vidare med en övergång till DAB+. En sådan övergång är förenad med alltför stora oklarheter, i synnerhet vad gäller radions roll i svensk krisberedskap. Rege­ringens uppfattning är också att vår nuvarande radio­lösning, det vill säga FM-nätet kompletterat med webbradio, inte heller är behäftad med sådana brister att en övergång är motiverad."

Les mer om dette på: ”Regeringen stoppar övergången till DAB-radio” Ekstern lenke

 

 
Annonser