NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Radio Modum er 25 år


(31 oktober, 2013 - 10:43)

25 år har gått siden Radio Modum kom på luften med sendinger. Det skjedde 31. oktober 1988. Samtidig kom konkurrenten og medspilleren Radio R 35 på luften. I pressemeldingen nedenfor kan du få med deg deler av historin til jubilanten.

De to radioene konkurrerte om lytternes oppmerksomhet, om annonsekroner og etter hvert om bingospillere. Men de samarbeidet om leie av sender. Konsesjonsområdet ble snart utvidet til også å omfatte Sigdal og Krødsherad. Med tre sendere viste det seg at sendingene når ganske langt, også i tilgrensende områder.
Radio Modum hadde sitt utspring i det kristne miljøet på Modum. Hele tiden har et av målene vært å drive forkynnelse. Forkynnelsen har likevel skjedd i en ramme av allmenn bygderadio. Radioen har henvendt seg til hele mennesket, skriver radioen i en pressemelding.

Radio Modum er organisert som en stiftelse. Styret velges ved et årlig møte av Radio Modums Venner. Opp gjennom årene har en rekke mennesker innehatt styreverv.
Radio Modum har hele tiden holdt til i leide lokaler på Berga i Geithus. Dette stedet har blitt et lokalt mediesenter. Mange fikk prøve seg på radioen. Noen lagde program, mens andre var mer opptatt av teknikk. Andre igjen ble innringere, som svarte på spørsmål og fikk en prat på radioen. Det var mye moro. Alt var ikke like godt. Men noen minneverdige programposter har det vært. Fredagsnøtter, omsorgsprogram, middagsradio, musikkprogram med lokale musikere og platepratere har hatt mange lyttere. Mange liker den musikkprofilen Radio Modum har.
Radio Modum har formidla kultur til lytterne. Her har det vært sendt musikkprogrammer, samtaler mellom mennesker, underholdning og kristen forkynnelse. Et stort antall frivillige medarbeidere har stilt opp og laget programmer, vært telefonvakt, gjort en innsats for renhold og drift, og i styringsposisjoner. Og mange mennesker har vært innom lokalene på Berga for å hente en gevinst eller bidra med en gave.
Medietilsynet gjorde et grep ved å splitte nærradio-konsesjoner i allmenradio og nisjeradio. De to radioene måtte konkurrere om å få den mest ettertraktede allmenradio-konsesjonen. Radio Modum vant den kampen. En stund etter ble Radio R 35 borte fra luften. Radio Modum dekker hele konsesjonsområdet aleine.
Når dette radioarbeidet har lykkes så godt, er går takken og æren til dem som har stått på som ansatte og medarbeidere i mange år. Leif Erik Aasmundrud var med på å starte radioen. Han har vært daglig leder i en liten stilling hele tiden. Magne Grønlund kom inn som redaktør noen få år seinere. Han ble takket av i sommer. Henrik Nikolai Pedersen tok over som redaktør 1. august. Han er 23 år, og har erfaring fra lokalradioene Kontakt Radio i Sandefjord og Radio Øst i Råde. Henrik Nikolai tok utdannelsen sin på Radio- og fjernsynslinjen på Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand. Han hadde praksisplass i P4 i januar og februar i år i regi av Mediehøgskolen.

Radio Modum er en liten bedrift, med omsetning tilstrekkelig til å lønne 1 ¼ årsverk. Morten Grendal må også nevnes. Han har vært en ressurs på alle slags tekniske spørsmål. Uten hans innsats hadde det stoppet opp. Radioen har også fått samarbeidsavtale med NAV.
Radio Modum er en levende bedrift og en aktiv kulturformidler. Radioen har ingen offentlig støtte. Inntektssiden består hovedsakelig av frivillig lytteravgift og inntekter fra ukentlig radiobingo. Ganske mange har registrert grasrotandelen i Norsk Tipping på Radio Modum.

I forbindelse med vårt 25 års jubileum har vi den glede å invitere lytterne til å lytte til Fredagsnøtter fredag 1. november kl. 21.00. Dette var et meget populært program på 90-tallet. Folk skrudde av TV’en for å lytte til Fredagsnøtter. Det var både fastboende og hyttefolk som lyttet, og deltok aktivt i underholdningsprogrammet. Vi håper på et gjenhør med mange av de lytterne som hørte på oss den gangen, men også nye lyttere finner veien til å lytte til Fredagsnøtter fredag kveld. Programlederne for jubileumssendingen blir Toril Aasmundrud og Magne Grønlund, som var redaktør frem til 1. august i år.

Pressemelding fra Radio Modum

 

 
Annonser