NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
PT Forum 2014


(16 juni, 2014 - 04:00)

Post- og teletilsynet arrangerer årlig sitt eget forum hvor alt fra kringkastere til telecom er representert. Årets forum ble arrangert 10. juni og Norsk lokalradioforbund var representert ved teknisk utvalg.

Dette er et av de viktigste samlingstedene for alle som er engasjert i frekvenser og telecom. For første gang var også politisk ledelse i Samferdselsdepartementet representert under hele sesjonen og på arrangementet etter sesjonen.For første gang var det ikke noe fokus på kringkasting, men Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen berørte det ømtålige temaet rundt fremtidig bruk av frekvenser for mobilt bredbånd. Her er man opptatt av at Norge skal være et foregangsland og en drivkraft.
Konkret dreier dette seg om frekvenser som i dag benyttes til digital TV, hvor 700 MHz båndet vil gå til mobilt bredbånd.  Her har allerede Sverige vedtatt at frekvensene skal brukes til mobilt bredbånd. 700 MHz båndet har vist seg også å berøre FM båndet i USA, hvor man bruker båndet til mobilt bredbånd.

Departementet arbeider også med en ny ekomplan som skal ta for seg alt av frekvenser, også de frekvenser som benyttes til kringkasting.
Forumet er også en arena for oppsummering og presentasjon fra teleselskapene. Det var knyttet mest spenning til presentasjonen fra ICE som stakk av med veldig mange frekvensressurser for 4G/LTE. De kunne ikke avsløre alt for mye, men ICE skal konvertere 450-frekvensene sine til 4G og man vil da oppnå en økning i hastighet fra 9,3 Mbit til 37,5 Mbit. Disse skal da også spille på lag med 800 og 1800 frekvenser. Fordelen for ICE er at de ikke har noen gamle tjenester de arver og kan derfor satse på 4G uten noen hindringer.

Netcom opplever sterk økning på 4G nettet nå, hvor det er mest databruk i Nord-Trøndelag men sterkest vekst i Sogn og Fjordane. Gjennomsnittlig databruk har økt fra 500 Mbit til 1,1 Mbit.
Telenor på sin side kunne fortelle om at de vil legge ned 3G nettet sitt så raskt som mulig og innen 2020. Det skal overtas av 4G/LTE som gir bedre opplevelse og bedre utnyttelse av frekvensene. GSM nettet er planlagt faset ut innen 2025 når man har fått på plass Voice over LTE (VoLTE).

 

 
Annonser