NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
PT ønsker tilbakemelding på bruk av PI/Id-koder


(13 mai, 2013 - 12:00)

Fra og med 1. mars 2013 forvalter og tildeler PT Id-koder, som PI, SId, EId og andre koder for analog og digital lydkringkasting. Alle konsesjonærer vil i løpet av kort tid få tilsendt et brev der PT ber om tilbakemelding på om de innehar en Id-kode og om de i så tilfelle ønsker å beholde koden.

Aktører må nå søke om tillatelse fra PT for å kunne ta i bruk PI-, SId- og EId-koder.

Aktører som tidligere har fått tildelt koder av Norkring må søke PT om å beholde eksisterende eller om å få nye koder. PT tar sikte på at aktører som har fått tildelt koder av Norkring beholder sine koder, dersom tildelingen er i tråd med retningslinjene.

PT ber derfor alle aktører som har fått tildelt koder fra Norkring om å registrere seg hos PT innen 7. juni 2013. Registreringen må inneholde følgende informasjon:
• Id-kode tildelt fra Norkring
• Type kode det søkes om
• Organisasjonsnummer
• Sendernett
• Referanse til innholdskonsesjonen fra Medietilsynet
• Kontaktinformasjon (kontaktperson, kontaktadresse og e-post)

Informasjonen sendes per e-post til firmapost@npt.no  eller per brev til:
Post- og teletilsynet, Postboks 93, 4791 Lillesand.

PT vil gi tilbakemelding innen 1. juli 2013 til aktører som registrerer seg innen 7. juni 2013. Gis det ikke tilbakemelding til PT om registrering, vil tidligere tildelte koder bli ansett som ledige.

Retningslinjer og informasjon om Id-koder finner du på http://www.npt.no/teknisk/kringkasting/id-koder-rds/forvaltning-av-id-koder .

 

 

 
Annonser