NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Oppgitt over høring om tilskudd


(23 november, 2015 - 10:57)

Andreas Reitan i Nea Radio får "mikrofonen i vrangstrupen" etter uttalelser fra Kulturdepartementet. Nå er det sendt ut et høringsnotat om nye regler for tilskudd for lokalkringkasting. 

- Jeg er en tålmodig gammel radiomann som etter 30 tøffe år kjenner følelsen av å få mikrofonen i vrangstrupen når jeg registrerer at departementet fortsatt mener de fremmer "flere tiltak for å bedre rammevilkårene for lokalradio", sier redaktør i Nea Radio, Andreas Reitan.

- Hvilke lokalradioer? spør Reitan, og antar at det slett ikke er distriktsradioer med lokal nyhets-og kulturjournalistikk som bærende innhold departementet her tenker på.- Tvert imot, når departementet halverer støttebeløpet til lokalkringkasting og øremerker dette til hjelp for å komme på DAB, så virker tiltaket dobbelt konkurransevridende.

Stortinget vedtok i forbindelse med digitalradiomeldingen at halvparten av det som i dag går til programproduksjon og kompetansehevende tiltak for lokalkringkasting heretter skal øremerkes tiltak slik at lokalradioene kan få hjelp til å komme på DAB. Det betyr mindre penger til fordeling mellom lokalradio og lokaltv.

Reitan påpeker urimeligheten i at lokalavisa får penger uten binding: - Nea Radio opererer side om side med to LLA-aviser. Begge disse får i år drøyt 470.000 blanke norske kroner i pressestøtte, stort sett uten å løfte en finger. Hadde jeg fått det samme, ville jeg ansatt enda en journalist, sier redaktøren med landets høyeste lyttertall.

Reitan understreker at han ikke er imot digital utvikling, men mener det må være en selvfølge at departementet legger til rette for en digital overgang også utenfor de store byene:

- Her i indre Sør-Trøndelag er vi imidlertid alene som konsesjonær og har ikke midler til en investering i den størrelsesorden en overgang til DAB krever. Her må departementet inn med vesentlig høyere summer en de så langt skryter av. Bare Nea Radio ville vel brukt halvparten av de øremerkede midlene skulle vi fått en like tilfredsstillende DAB-dekning som vi nå har på FM, sier Reitan.

- Og, et lite hjertesukk til slutt, å fjerne innholdsforpliktelser har vel ingenting med bedring av rammevilkår å gjøre? Det er jo (godt) innhold vi lever av!

Skrevet av Kyrre Dahl for lokalradio.no Foto: Kyrre Dahl, hentet fra Midt-Norsk Lokalradiokonferanse

 

 
Annonser