NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Nye kvelertak på distriktsradioene


(29 januar, 2014 - 09:15)

- Jeg hadde egentlig tenkt å svelge denne karamellen, som så mange andre små og store sukkertøy i løpet av et etter hvert veldig langt lokalradioliv. Så langt at jeg av og til lurer på hvordan og hvorfor jeg fortsatt holder ut, sier Andreas Reitan, tidligere styreleder i NLR.

 Denne gang gjelder det økte fekvensgebyr, fortalt oss i ei nyhetsmelding på lokalradio.no, i mellomjula. - Litt av en nyttårsgave, tenkte jeg da jeg leste videre:

For de fleste innebærer dette økte frekvensgebyrer, og for enkelte lokalradioer kan økningen bli betydelig.

Etter en redegjørelse om detaljene i det nye gebyrregimet, kommer poenget til slutt:

En økning i gebyrene vil slå ut forskjellig for lokalradioene. Radioer med mange omformere vil oppleve en betydelig økning i frekvensgebyret. Har man fire FM sendere på 100W, vil økningen være fra 3328,- til 4620,- kroner.

Og selvfølgelig: Det vil ikke være noen økte gebyrer for spektrumtillatelser til DAB.

Til kamp mot nyhetsbaserte FM-radioer i distriktet?

Hvem er det dette går ut over? Jo, selvsagt, nyhetsbaserte allmennradioer med mange FM-omformere. Og det er flere av oss som har mange slike. Mange har flere enn ti, plassert rundt på fjelltopper og knauser over et vidstrakt, om enn ikke så tettbygd land. Og vi eier dem sjøl. Hvorfor en skal betale gebyr for noe en eier sjøl, kan vi jo spekulere videre på. Men lover er lover, også ecom-lover. Så da så.

Tilsyn - for hvem? 

Denne gang er det altså Post- og teletilsynet som skal tyne oss for mer penger. Forrige gang var det Medietilsynet, som vil legge om tilskuddsordninga for lokalkringkasting, og som ser ut til å ville ta kvelertak på akkurat de samme radiostasjonene:  Allmennkringkasterne med lokalt og nyhetsbasert innhold.  Radiostasjoner spredt utover hele landet, med fast ansatte journalister og frivilligkorps som gir lytterne et lokalt og kvalitativt godt medietilbud. De samme stasjonene som  jobber side om side med lokalaviser godt pressestøttet av det samme Medietilsynet. Like vilkår? Hørte jeg noen si det?

For oss, eller mot oss?

Kanskje har jeg blitt en gretten, gammel gubbe. Og kanskje skjønner jeg ikke nasjonens eget beste. 
Likevel oppfordrer jeg både styret og hele medlemsorganisasjonen vår til nok en gang å ta kampen om rettferdige rammevilkår opp til bred debatt. Har vi sovnet inn, slik at mediemakta kan omforme landskapet slik de vil?
Medietilsynets og Post- og teletilsynet, de som har vært våre venner og samarbeidspartnere, gir slett ikke lokalradioene bedre pusterom. Tvert imot,  og dette er konkurransevridende, mine damer og herrer. Nok en gang!

Andreas Reitan
radiot

 

 
Annonser