NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Ny frist fra tilsynet


(18 juni, 2014 - 04:10)

- 138 lokalradiokonsesjonærer har hittil besvart spørreundersøkelsen fra Medietilsynet. Vi er veldig fornøyd med en slik respons fra bransjen, men ønsker selvsagt at enda flere skal svare. Vi har derfor utsatt fristen for å svare på undersøkelsen vår til 20. juni og har sendt ut en ny epost til lokalradioene med en slik påminnelse, sier seniorrådgier Linda M. Andersen i Medietilsynet.

Medietilsynet undersøker konkurranseforholdene i lokalradiomarkedet for å kunne gi et forslag om hvilke lokalradioer som fortsatt skal få sende på FM.

En del av informasjonsinnhentingen i dette arbeidet skjer i form av en spørreundersøkelse som sendes på epost til alle lokalradioer i Norge. Undersøkelsen er en god anledning for bransjen selv til å formidle sine synspunkter. Svarene tilsynet får inn vil bli vektlagt i de vurderingene som skal gjøres.

– Informasjonen er viktig for at vi skal kunne danne oss et bilde av hvordan lokalradioene stiller seg til digitaliseringen og ikke minst hvordan de oppfatter konkurranseforholdene i bransjen. Vi er avhengige av tilbakemeldinger for å danne et godt grunnlag for våre forslag, sier seniorrådgiver Linda M. Andersen i Medietilsynet. – Lokalradioene selv er tjent med å svare for å være med å påvirke sin egen radiofremtid.

I Digitalradiomeldingen (Meld.St.8 (2010-2011) ble det forutsatt at de minste lokalradioene skulle kunne fortsette sine sendinger på FM selv etter overgangen til DAB. På oppdrag fra Kulturdepartementet skal Medietilsynet kartlegge konkurranseforholdene i lokalradiomarkedet og utarbeide et forslag til hvilke lokalradioer dette kommer til å gjelde.

Medietilsynets innspill skal oversendes Kulturdepartementet i september i år. Departementet tar så sikte på å sende et forslag på alminnelig høring før et konkret opplegg legges frem for Stortinget våren 2015.

Svarfristen er utvidet til den 20. juni

Selskap som har flere konsesjoner må fylle ut ett spørreskjema for hver konsesjon.

 

 
Annonser