NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
NLR vil sikre mangfoldet


(6 oktober, 2014 - 13:12)

Norsk lokalradioforbund vil sikre mangfoldet til norske radiolyttere – og vil derfor arbeide for at FM-nettet opprettholdes også i storbyene.

Når P4-sjef Trygve Rønningen til Kampanje den 26. september 2014 sier følgende:  -”Det er frekt å opptre som leder i lokalradioforbundet, når du i realiteten først og fremst snakker om din egen bedrift” så bommer Rønningen grovt.

Et samlet styre i Norsk lokalradioforbund reagerer sterkt på Rønningens uttalelser og vil presisere at styreleder Svein Larsen uttaler seg på vegne av et samlet forbund, og helt i samsvar med resolusjonene vedtatt av et enstemmig landsmøte i Haugesund i april 2014.

Vi reagerer også på at Rønningen gjennom sine uttalelser indirekte fremstiller resten av styret som «nikkedukker» for en styreleder som hevdes å agere egenrådig. Sannheten er at styret mener Larsen gjør en meget god jobb på vegne av medlemmene og han har vår fulle støtte i denne saken.

Innstillingen til Medietilsynet er en seier for Norsk lokalradioforbund og vårt syn om at lokalradioene skal få fortsette på FM. Dette er en sak forbundet har jobbet hardt for, og det er gledelig å konstatere at Medietilsynet langt på vei deler vårt syn i saken. Vi er overbevist om at vår innsats i forkant av Medietilsynets rapport var med på å få til nettopp dette. Hadde argumentasjonen til Digitalradio Norge, P4, SBS og Foreningen Norsk lokalradio vunnet frem med sitt syn ville det betydd kroken på døra for svært mange lokalradiostasjoner. Gjennom innstillingen er forutsetningene på plass for at mange lokalradioer vil være sikret videre drift og med det sørge for at det også etter 2017 finnes et mangfold i radiotilbudet over hele landet.

Men vi i Norsk lokalradioforbund tar ingenting for gitt. Nå skal saken ut på høring før Kulturdepartementet kommer med en endelig avgjørelse i Stortingsmeldingen som skal legges frem våren 2015. Vi tror verken P4, SBS, Digitalradio Norge eller Foreningen Norsk lokalradio vil applaudere Medietilsynets innstilling i sine høringssvar. Snarere tvert i mot. Derfor er det viktigere enn noen gang at Norsk lokalradioforbund fortsetter sitt arbeid med å belyse de konsekvensene en tvungen overgang til DAB vil få for mange lokalradioer. Vi vet allerede hva den nystartede Foreningen Norsk lokalradio mener i saken. P4 meldte seg inn i denne foreningen denne uken.

Medietilsynet foreslår at fire områder skal tvinges over på DAB. Norsk lokalradioforbund mener det er feil å tvinge stasjoner over på DAB, uavhengig av nedslagsfelt og eierskap. Norsk lokalradioforbund står samlet i sitt syn i denne saken. La det ikke være noen som helst tvil om det. Vi hadde kjempet for vårt syn uavhengig av hvilke områder eller stasjoner Medietilsynet hadde foreslått tvunget over på DAB.

Vi vil samtidig presisere at Norsk lokalradioforbund naturligvis ikke er i mot DAB som distribusjonskanal for radio. Vårt poeng er at lokalradio trenger mer tid enn de store aktørene. Dette både fordi det er knyttet betydelige kostnader til å bygge ut og drifte et lokalt DAB nett, og fordi konsesjonsperioden for lokalradio går ut i 2016. Dette har ført til at mange lokalradioer ikke har våget å satse betydelige midler på DAB-distribusjon før nye konsesjoner er på plass eller forlenget på samme måte som de store aktørene har fått forlenget sine konsesjoner (til 2031).

Lokalradio står for omtrent fire prosent av radiolyttingen her til lands. Om lokalradio skulle få en fordel av å kunne sende på FM i en overgangsperiode også etter 2016 så er kanskje ikke det urimelig. Lokalradiobransjen har ikke akkurat blitt tilgodesett med privilegier gjennom årene. Lokalradio eksisterer i dag mer på tross av, enn takket være politiske føringer og statlige konsesjonskrav. Om lokalradio med dette muligens kan styrke sin posisjon i forhold til de aktørene som har 96 prosent av markedet i dag, mener vi dette totalt sett vil være en fordel for mangfoldet i det norske radiotilbudet. Vi må heller ikke glemme at ingen har tvunget de store aktørene over på DAB. Dette har de valgt selv, og da bør også lokalradio selv få velge distribusjonsplattform. Det kan ikke være de andre aktørene som skal kunne bestemme dette.

Medlemmene i Norsk lokalradioforbund ønsker ikke at FM-båndet skal stenges ned noe sted. For at FM fremdeles skal være et reelt supplement til lytterne må FM også være tilstede i de store byene. Uten lokalradiofyrtårn på FM i de største norske byene vil de store nasjonale lokalkringkasterne få en enda mer dominerende rolle. For lokalradio vil fraværet av lokale storbyradioer også representere en brems i både teknisk og bransjemessig utvikling.  Videre er det vår mening at et manglende lokalradiotilbud i de største byene vil føre til at FM i vil bli oppfattet som en plattform kun for de minste stasjonene i distrikts-Norge. Dersom dette skjer vil det bare være et tidsspørsmål før FM i Norge er irrelevant.

Lokalradio bør behandles likt, uavhengig av geografisk plassering. Nettopp det er poenget med et sterkt og samlet lokalradioforbund. Derfor står medlemmene i Norsk lokalradioforbund bak styreleder/Larsen i denne saken.

Styret i Norsk lokalradioforbund

Nestleder: Thor Magnar Thorsen,  Radio 102, Haugesund

Styremedlem: Geir Friberg, Jærradiogruppen, Radio Grenland

Styremedlem: Jana Johnsen,  Radio Bardufoss

Styremedlem: Kristoffer Tømt Ravneberg,  RadiOrakel, Oslo

Styremedlem: Pål Lomeland, Radio Sør, Kristiansand

1. vara: Bjørn-Martin Brandett, Elverumsradioen
2. vara: Vidar Karlsen, Radio Kristiansund
3. vara: Solveig Skår, Radio Nova, Oslo
4. vara: Rita Stavn, Radio Hallingdal, Hol
5. vara: Vegard Sørhus, Studentradioen i Bergen

 

 

 

 
Annonser