NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
NLR vil jobbe for dekning i tunneller


(19 juni, 2015 - 09:32)

Leder i Norsk Lokalradioforbund, Svein Larsen, mener det er positivt at Kulturkomitèen forlanger god tunneldekning også for lokalradioene. 

Stortinget har vedtatt stortingsmeldingen om rammevilkår for lokalradio. Det ble vedtatt slik Stortingets Familie og Kulturkomitè hadde innstilt, med et tillegg om at slukkingen av FM i storbyene skal koordineres mellom riks og lokalradio.

Leder i Norsk Lokalradioforbund, Svein Larsen, har spesiellt merket seg at et bredt flertall kulturkomitèen mener det er viktig med god dekning i tunnelene, også for lokalradio. Formuleringen som er vedtatt er:

 "Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, mener lokalradio bør ha tilgang til tunneldistribusjon på lik linje med riksradioene, enten de sender på digitalt eller analogt nett. Flertallet mener at det ikke bør forekomme forskjellsbehandling, da det er staten som finansierer dette".

- Tunnelmerknaden må følges opp raskt, sier Larsen. - Vi må med en gang ta kontakt med Statens Vegvesen å sørge for at de monterer inn lokalradio over hele landet. Det kan tenkes at vi må ta i bruk sterke virkemidler for å få det gjort, men det skal skje, sier Larsen, som reagerer på at Høyre gikk imot dette: 

- Mest oppsiktsvekkende var Høyre som det eneste partiet som ikke ville slutte seg til at lokalradio skal inn i tunnelene på lik linje med P4 og Radio Norge. Dette var Høyres endelige politiske farvel med lokalradio etter at de for 30 år siden var fødselshjelper for lokalradio, mener Larsen..

Etter behandlingen i Stortinget, der det var frisk debatt om DAB, mener NLR-lederen at det nå er mer usikkerhet om FM-slukkingen enn tidligere: - Flere av de folkevalgte framstår som mer usikre og om dette var den rette beslutningen. SVs Vegards Solhjell, som var statsråd i 2011  har langt på vei skiftet oppfatning og Svein Harberg fra Høyre fremstår nå som en tviler, men skjuler seg bak vedtaket som ble fattet i 2011 og sier at beslutningen ble fattet da, sier Larsen.

Han tror ikke diskusjonen rundt DAB nå er over: - Min spådom er at det vil renne mye vann i havet i denne saken de neste par årene. Også den norske DAB-diskusjonen vil preges av hva som skjer internasjonalt og der lugger det kraftig for DAB. Nå vil nok absolutt alle vente og se hva som skjer i Norge før noe annet land tar en endelig beslutning. Det er fortsatt et spørsmål om Norge kan slukke FM så lenge det er en tilgjengelig ressurs som skal ligge ubrukt, avslutter Larsen.

De aller fleste lokalradioene i Norge kommer til å fortsette på FM, også etter 2017. Dette gjelder også mange av stasjonene til Radio Metro og Jærradiogruppen, som er de to aktørene som mister en eller flere konsesjoner i storbyene, mot sin vilje. Stortinget har bestemt at de store kommersielle lokalradioene i storbyene ikke får fornyet sine FM-konsesjoner, for å beskytte den digitale investeringen til NRK og P4.

Nå er det også formellt vedtatt at lokalradio skal på DAB fra 2017 og anleggskonsjonene skal lyses ut for permanent drift: Av vedtaket i Stortinget går det fram at kulturkomiteen i prinsippet har sagt at det er lokalradio som bør stå for utbyggingen av de lokale blokkene og ikke NRK og P4.

Skrevet av Kyrre Dahl for lokalradio.no

 

 
Annonser