NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Lokalradiomeldingen vedtatt i Stortinget


(17 juni, 2015 - 10:11)

Stortinget vedtok sent i går kveld stortingsmeldingen om lokalradio. Den ble som innstilt, med et unntak. 

Det ble ingen dramatiske endringer i stortingsmeldingen om lokalradio da den ble behandlet i Stortinget i går. Etter en frisk debatt ble meldingen tatt opp til voteringen sent på kvelden: Dette ble vedtakene: 

Stortingsmeldingen som helhet:

Komiteens tilråding:  Meld. St. 24 (2014–2015) – om rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet – vedlegges protokollen.

Dette ble enstemmig vedtatt. 

Sideforslag: 

Det var tre sideforslag, der to falt og ett ble vedtatt: 

Forslag nr. 2 fra Arild Grande på vegne av Arbeiderpartiet ble enstemmig vedtatt: 

Stortinget ber regjeringen koordinere slukking av FM i 2017 slik at slukking av kommersiell lokalradio i storbyområdene finner sted på samme tidspunkt som den regionale slukkingen for de riksdekkende kommersielle kanalene, og ta initiativ til at konsesjonene forlenges i tråd med dette der det er nødvendig.

Forslag nr. 1 fra Geir Bekkevold på vegne av Kristelig Folkeparti falt med 17 stemmer for og 87 stemmer mot: 

Stortinget ber regjeringen vurdere både om beløpet er tilstrekkelig og om støtterordningen kan finansieres på en annen måte enn å bruke støtteordningen for lokalkringkasting, og fremme sak for Stortinget på egnet måte.

Krf, SV, Sp og MDG stemte for forslaget

Forslag 3 og 4 fra SV ble behandlet samtidig og falt med 4 stemmer for og 100 mot:

Forslag nr. 3 fra Bård Vegar Solhjell på vegne av Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen legge frem en utredning som systematisk går gjennom kriteriene satt for at FM-nettet skulle stenge i 2017.

Forslag nr. 4 fra Bård Vegar Solhjell på vegne av Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å undersøke hvor stor andel av befolkningen som lytter på DAB-radio spesifikt, ikke bare digitale plattformer generelt.

Forslaget fikk kun stemmer fra SV

Det betyr at Stortingsmeldingen har gått igjennom omtrent nøyaktig som den ble presentert, men det er nå spesifisert at de kommersielle lokalradione i storbyene minimum skal få fortsette til riks-kanalene slår av sine FM-sendere. 

Les mer om den friske debatten: Spenstig radiodebatt i Stortinget

Skrevet av Kyrre Dahl for lokalradio.no

 

 
Annonser