NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Lokalradioene står sammen


(20 august, 2014 - 15:30)

I lys av at det er tatt initiativ til å lage en ny forening for lokalradioer som ønsker stenging av FM-båndet i 2017 er det viktig å presisere at Norsk lokalradioforbund ikke er imot  DAB, tvert i mot, - men mener det er uklokt å stenge FM-båndet. 

- At en såpass liten og sårbar bransje nå får to forbund virker veldig rart. Resolusjonene som ble vedtatt på landsmøtet til NLR i Haugesund i mai var enstemmige, og jeg tror at de stasjonene som var representert står bak dette vedtaket også i fortsettelsen. Det er som kjent overhodet ingen motstand mot DAB i NLR, men hele poenget er at bransjen trenger mer tid, ikke minst de mindre stasjonene som har en utfordring med å bygge ut et fungerende DAB-nett både med tanke på økonomi og topografi, sier nestleder i NLR, Thor Magnar Thorsen fra Radio 102.

Det står i pressemeldingen fra «Foreningen Norsk Lokalradio» at også de går inn for å utsette slukking av FM i 5 år samt å få på plass støtteordninger for de mindre stasjonene. Eneste forskjellen fra NLRs resolusjoner er at de skriver at dette ikke bør gjelde Oslo/storbyene. For meg virker det underlig å etablere et helt eget forbund på bakgrunn av den ene forskjellen, sier Thorsen.

I pressmeldingen fra «Foreningen Norsk Lokalradio» kommer det også frem påstander som ikke stemmer med virkeligheten, i alle fall for Rogaland, som er et av stedene som er særlig nevnt. Faktum er at DAB-distribusjonen i Rogaland er svært mangelfull. Den eneste aktøren har nå sagt fra seg to konsesjoner og sliter med å få fullgod dekning på den som beholdes Dette handler i hovedsak om at det per i dag ikke er økonomi til å bygge og drifte lokalradionett med fullgod dekning på kort sikt. Og det i et område med svært sterke lokalradiostasjoner. Her trengs det rett og slett mye mer tid. Og det er akkurat det styret i NLR ber myndighetene om.

Det er også viktig for NLR å få frem at lokalradiobransjen må behandles på like vilkår. Det kan ikke være slik at antall lyttere, omsetning, geografi, konkurransesituasjon eller nåværende plattform skal være avgjørende for om en får fortsette på FM eller ikke.

- Det er i det hele tatt veldig uheldig at det nå gis et inntrykk av uenighet og splittelse i lokalradiobransjen. Det er nå viktig at det kommer tydelig frem at NLR representerer det store flertallet i kommunikasjon mot tilsyn og politikere, sier nestlederen i forbundet.

Styremedlem i NLR, Vidar Karlsen i Radio Kristiansund, sier til lokalradio.no at det er viktig å poengtere at styremedlemmer og varamedlemmer, som representerer vidt forskjellige grupperinger, står sammen om den politikk som i fellesskap ligger til grunn for NLRs meninger.

 

 
Annonser