NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Lokalradio venter i spenning


(26 mai, 2015 - 10:45)

Høringen i Stortingets Kulturkomitè var positiv for lokalradio, mener aktører lokalradio.no har snakket med, men det er fortsatt uavklart hva komiteen kommer til å legge fram som innstilling. 

Onsdag i forrige uke avholdt Stortingets kulturkomitè en høring om stortingsmeldingen om lokalradioenes fremtid. Lokalradioene møtte mannsterke opp og det kom fram diverse synspunkter.

I tillegg til Norsk Lokalradioforbund var det en rekke ledere i norske lokalradioer som fikk taletid. En av dem var Andreas Reitan fra Nea Radio, som også er Norges mest populære lokalradio, målt i oppslutning i eget område. 

- Høring med en stortingskomitè var for det første en ny opplevelse, og studiostemmen var nok ikke helt lik seg selv. Forøvrig var de tilstedeværende komitemedlemmende lyttende og ikke kanskje ikke altfor aktive, men jeg tror de oppfattet poengene, og alle fikk sagt hva de mente - selv om vi mener noe ulikt. Det er jo også meninga med ei høring, sier Reitan. 

Reitan og Nea Radio er opptatt av å få tilstrekkelig med midler for å klare overgangen til DAB og at disse pengene ikke blir tatt fra programproduksjon: - Jeg håper også komiteen skjønte alvoret i det å ta halvparten av støttemidlene fra Medietilsynet. Å bli avspist med drøye 6 millioner kroner til fordeling på aktører i lokal-T og lokal-radio, samt til forbundene, er svært alvorlig.
Jeg forventer at nyhetsbaserte lokalradioer får ei tilsvarende støtteordning som lokalavisene, sier Reitan til lokalradio.no

Det var nestleder Thor Magnar Thorsen som representerte forbundet i onsdagens høring, ettersom 21st Venture følte det nødvendig å stille med sin egen representant, altså lokalradioleder Svein Larsen. 21st Venture er den lokalradiogruppen som blir hardest rammet av forslaget til vedtak og Stortinget, og vil i så tilfelle miste en rekke av sine radiostasjoner:

- Det eneste jeg vil be om i denne høringen at alle konsesjonærer som eier og drifter sine FM anlegg uten kostnader for staten må kunne få fortsette på FM også i de store byene, åpnet Larsen sitt innlegg med. - Det kan virke som om departementet i meldingen først og fremst har vært opptatt av å beskytte de to store internasjonale selskapene MTG og SBS, mener Larsen. 

En annen lokalradioleder som fikk snakke med kulturkomiteen var ansvarlig redaktør i Radio Randsfjord Anders Taaje. Han var fornøyd etter høringen, men usikker på hva som blir resultatet: - Vi følte at vi fikk lagt frem våre synspunkter. Men om det hjelper er umulig å si. Det blir spennende den 9/6.

Det har vært stor enighet internt blant lokalradioforbundets medlemmer om både at det er feil å tvangslukke noen radioer og at man trenger mer penger for å kunne digitalisere, men høringen viste også at det er noen motsetninger innen lokalradio, forteller Reitan:

    Jeg opplever det slik at dette er en debatt om ny framtid, og det er vi jo positive til, men samtidig avdekker det også de store motsetningene mellom de sterke kommersielle og lokalradioene i distriktet, sier Reitan. - De store kommersielle aktørene er opptatt av markedsposisjoner og ikke av oss. men hyggelig at de støtter våre krav om friske midler for å hjelpe lokalradioer som vil over på DAB, sier Reitan. 

Skrevet av Kyrre Dahl for lokalradio.no

 

 
Annonser