NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Lokalradio mister sendertillatelsen


(8 januar, 2016 - 12:34)

Radio Øksnes er fratatt sin sendertillatelse av Nkom, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Flere andre lokalradioer sto i fare for å oppleve det samme. 

Etter diverse purringer har det ikke lykkes Nkom å få inn pengene som Radio Øksnes skylder i gebyr for sendetillatelsene. Forholdet ligger allerede et par år tilbake i tid. 

I dette tilfellet har Radio Øksnes ikke betalt gebyr for årene 2014 og 2015. Årsgebyret for 2014 utgjør 2607 kroner. Årsgebyret for 2015 utgjør 2997 kroner. Til sammen utgjør skyldig årsgebyr 5604 kroner, går det fram av et vedtak i Nkom.

Til tross for purringer og forsøk på inndrivelse gjennom inkassobyrået Kredinor er ikke årsgebyrene betalt. Det utestående gebyret er heller ikke betalt innen fristen som ble satt i forhåndsvarselet.

Radio Øksnes fikk, sammen med flere andre kanaler, i desember et brev med varsel om at sendertillatelsen ville bli trukket tilbake dersom man ikke betalte innen fristen. Etter hva lokalradio kjenner til har de andre kanalene på denne listen gjort opp for seg, på en eller annen måte.

I henhold til lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 12-1 kan Nkom kreve årlig gebyr. Etter forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet 21. februar 2005 nr. 168 § 10, skal innehaver av en sendertillatelse for FM betale årlig gebyr til Nkom. Det følger av tillatelsen gitt ved vedtak datert 13.02.2014 at innehaver er pålagt å betale gebyr.

Vi understreker at dette gjelder den tekniske konsesjonen, og ikke innholdskonsesjon, som er sak mellom lokalradioene og Medietilsynet. Vedtaket om tilbaketrekking kan også påklages, så saken er ikke endelig avgjort

Skrevet av Kyrre Dahl for lokalradio.no

 

 
Annonser