NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Lite budsjett-nytt for lokalradio, men


(8 oktober, 2015 - 09:27)

Forslaget til statsbudsjett inneholder ingen store overraskelser for lokalradioene, men Kulturdepartementet melder om positive tall for en presset bransje.

Samlet gikk lokalradiobransjen med et driftsoverskudd på 14,7 millioner kroner i 2014. Resultatet er 18,8 millioner kroner bedre enn i 2013. Dette skyldes økning i reklameinntektene for 24/7-radioene, og at kanalene reduserte enkelte kostnader. Samlede driftsinntekter var 317 millioner kroner i 2014, en økning på 12 millioner kroner fra 2013, kommer det fram i Kulturdepartementets forslag til statsbudsjett for 2016, som ble lagt fram i går.

Ut fra forslaget kan man også lese at regjeringen foreslår å øke potten til tilskuddsordningen for lokalkringkasting med et beskjedent beløp. Fra 13, 5 millioner kroner i 2015 til 13,757 millioner i 2016. Denne støttten står av en eller annen grunn oppført som 0 i 2014.

I budsjettforslaget gjentar Kulturdepartementet regjeringens planer om innføre nullmoms for elektroniske nyhetstjenester i 2016, melder Journalisten. I dag er papiraviser fritatt fra merverdiavgift, mens elektroniske nyhetstjenester omsettes med full merverdisats (25 prosent).

– Det avgiftsmessige skillet mellom papiraviser og elektroniske nyhetsmedier har i en årrekke vært et vesentlig hinder for innovasjon og utvikling i mediebransjen. Når vi nå fjerner dette hinderet sørger regjeringen for at mediebransjen kan utvikle og tilby fremtidsrettede medieprodukter til brukerne, uavhengig av plattform, sier kulturminister Thorhild Widvey(bilde)

Denne endringen kan i teorien komme lokalradio til gode: Regjeringen foreslår at ordningen omfatter elektroniske nyhets- og aktualitetstjenester, både i form av tekst og som lyd/bilde. Det vil omfatte alle medier som i hovedsak består av nyhets- og aktualitetsinnhold, blant annet nettaviser og nyhetsbaserte tv-kanaler.

Kulturdepartementet, som har ansvaret for bevilgningene til ulike medieformål, nedsatte i september et mediemangfoldsutvalg. Utvalget skal utrede hvordan statens økonomiske virkemidler på medieområdet - i hovedsak produksjonstilskuddsordningen og kringkastingsavgiften - best kan innrettes for å stimulere til mediemangfold.

NRK er fortvilet over en økning i lisensen på bare 25 kroner, de ba om 70 i år. – Med lav lisensvekst, blir det stadig vanskeligere å møte den tøffe globale konkurransen vi står i, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til sin egen kanal

Skrevet av Kyrre Dahl for lokalradio.no

 

 
Annonser