NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Kulturkomiteens innstilling om lokalradio


(9 juni, 2015 - 17:04)

Familie og kulturkomiteen på Stortinget har lagt fram sin innstilling om stortingsmeldingen for lokalradio

Det ble ingen endringer i stortingsmeldingen om lokalradio etter behandlingen i Stortingets familie og kultur-komitè, men det har kommet en rekke merknader i protokollen, særlig fra Frp og Krf

KONKLUSJONEN:

Dette er konklusjonen i innstillingen: 

Komiteen viser til meldingen og til sine merknader og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Meld. St. 24 (2014–2015) – om rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet – vedlegges protokollen.

Dette betyr at forslaget om at 22 lokalradioer må stenge sine FM-sendere blir stående, mens andre lokalradioer får bli værende på FM-båndet fram til 2022. Det er heller ingen forandring i forslaget om å sette av en del av tilskuddene som i dag brukes til lokalkringkasting skal settes av til den digitale overgangen. 

Stortinget skal etter planen behandle innstillingen neste uke, foreløpig er saken satt opp 16.06. 

DE VIKTIGSTE MERKNADENE: 

En merknad har fått spesiell plass i det som sendes over fra Kulturkomiteet. Et forslag fra mindretallet, nærmere bestemt Kristelig folkeparti:

"Stortinget ber regjeringen vurdere både om beløpet er tilstrekkelig og om støtterordningen kan finansieres på en annen måte enn å bruke støtteordningen for lokalkringkasting, og fremme sak for stortinget på egnet måte."

TO PARTIER MOT Å TVANGS-STENGE LOKALRADIO: 

Det at noen lokalradioer blir tvunget til å stenge sine FM-sendere har opprørt flere av komiteens medlemmer: 

"Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti mener i utgangspunktet at alle lokalradiokonsesjonærer som eier og drifter sine FM-nett uten kostnader for det offentlige burde få anledning til å fortsette å sende på FM, også etter vedtatt slukkedato. Dette burde også gjelde for lokalradiokonsesjonærene i byen.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener det ville vært hensiktsmessig å ta en vurdering av hvorvidt en forlengelse av disse lokalradiokonsesjonene faktisk medfører en uheldig konkurransevridning, og viser til høringsuttalelsen fra 21st Venture AS hvor det fremgår at lokalradio har 4 prosent markedsandel, mens de riksdekkende radioene har 96 prosent."

FRP SPESIELLT KRITISK: 

Under behandlingen i komitèen har Frp kommet med knallhard kritikk av meldingen: 

«Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet registrerer at Norge blir det første landet i verden som beslutter stenging av FM-nettet. I Norge har kampen for å stenge FM-nettet vært ført av store og dominerende radioaktører som NRK og P4 og elektronikkbransjen. Dette er aktører med klar egeninteresse og økonomiske motiver for å få stengt FM-nettet. Disse medlemmer mener det er uheldig at regjeringen nå skal innføre DAB med tvang. Den som ikke vil, den skal, med det resultat at 20 millioner radioer og andre duppeditter som inneholder en FM-radio ikke lenger vil virke etter 2017. Regningen sender kulturministeren til forbrukerne.»

«Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet fremholder kritikken av en så tidligfastsettelse av slukkedato for FM-nettet, og mener utfordringene knyttet til overgangen til digitalradio må løses først. Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag:

'Stortinget ber regjeringen utsette valg av teknologi for fremtidens radionett, og utsette slukking av FM-nettet.'»

Dette fikk ingen tilslutning av øvrige medlemmer. 

VIL ÅPNE FOR SAMSENDINGER: 

Komiteen merker seg også forslaget om å oppheve regelverket for ikke-kommersielle lokalradioaktører i områder hvor lokalradioaktørene får fortsette på FM-nettet, slik at disse får en mulighet til å forbedre sin økonomi og få mulighet til å gjennomføre et teknologiskifte.

Komiteen ber om at det vurderes å åpne for at Medietilsynet kan gi tillatelse til unntak fra forbudet mot sam- og videresending i særskilte tilfeller.

Komiteen har merket seg bekymring om det i tilstrekkelig grad er lagt til rette for en ordning som garanterer plass i DAB-nettet for små ikke-kommersielle stasjoner. Komiteen viser til at meldingen legger opp til at viktigheten av at ikke-kommersielle lokalradioer blir sikret plass i Lokalradioblokka understrekes i konsesjonsvilkårene til anleggskonsesjonærene og at det kan innføres regulering dersom det skulle oppstå tilgangsproblemer. Komiteen legger til grunn at denne mekanismen sikrer at det i hver region er minimum en 24-timers sendeflate til fordeling mellom ikke-kommersielle lokalradioer.

 

 

Skrevet av Kyrre Dahl for lokalradio.no

 

 
Annonser