NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Kontingent til NLR


(27 januar, 2014 - 04:00)

Kontingenten til NLR forfaller 1. februar. Landsmøtet i Langesund 2012 opprettholdt kontingentsatsene etter tidligere vedtatt rammemodell basert på forrige års omsetning.

Satsene for år 2014 er indeksregulert i hht SSB pr. november, og er som følger:

1. Oms. 2013  under 50.000         Kontingent kr.   1.450,-
2. Oms. 2013  50 - 150.000          Kontingent kr.   2.890,-
3. Oms. 2013  150 - 500.000        Kontingent kr.   4.995,-
4. Oms. 2013  500 – 1 mill.           Kontingent kr.   7.180,-
5. Oms. 2013  1 - 2 mill.                Kontingent kr.   8.640,-
6. Oms. 2013  2 - 3 mill                 Kontingent kr.   9.995,-
7. Oms. 2013  3 - 5 mill                 Kontingent kr. 12.280,-
8. Oms. 2013   over 5 mill.            Kontingent kr. 14.320,-

Kontigenten forfaller 1. februar 2014

Vi minner samtidig om at medlemmer i NLR plikter etter punkt 3.7.3 i NLRs vedtekter å sende inn årlig regnskap og annen relevant informasjon om virksomhetene til utvikling av bransjedokumentasjon.

Vil din radio bli medlem?
Du kan enkelt melge deg inn ved å registrere deg her.
Kontingentsatsen beregnes etter forrige års omsetning.
Er konsesjonæren helt ny, beregnes minstesats kr 1 450.- for det første året.

 

 
Annonser