NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Kommentar til Foreningen Norsk Lokalradio


(21 januar, 2015 - 13:32)

Thor Magnar Thorsen er nestleder i Norsk lokalradioforbund og ansvarlig redaktør i Radio 102. Her er hans kommentar til at Øyvind Bischoff Mangerud i Foreningen Norsk Lokalradio har sendt ut en mail til de fleste av landets lokalradioer, inkludert 110 medlemmer av Norsk lokalradioforbund, der han fraråder å flagge ønsket om å bli værende på FM som den viktigste kampsaken.

Øyvind Bischoff Mangerud i Foreningen Norsk Lokalradio har i dag sendt ut en mail til de fleste av landets lokalradioer, inkludert 110 medlemmer som er organisert i Norsk lokalradioforbund. Det har han anledning til, men det er ikke noe sympatisk trekk og det er på sin plass å kommentere, i alle fall noe av innholdet i mailen.

Mangerud og hans meningsfeller har åpenbart fått med seg at det nå er satt i gang en kampanje initiert av Norsk lokalradioforbund. Det setter vi pris på. Alle lokalradioer tilknyttet Norsk lokalradioforbund står samlet bak kampanjen «La FM leve», og det er opprettet et eget nettsted, samt facebook-sider i forbindelse med kampanjen. Det sendes også radiospotter på alle landets lokalradioer med oppfordring om å la FM leve.

NRK, P4 og Radio Norge har i flere år fremmet sitt syn på DAB og slukking av FM gjennom «propagandaorganisasjonen» Digitalradio Norge, et selskap som for øvrig er eid av de samme aktørene. Vi mener det var på høy tid at lokalradio tilknyttet Norsk lokalradioforbund også fikk anledning til å fremme sitt syn i saken. At Foreningen Norsk Lokalradio ikke er enige i vårt syn er ikke overraskende. Det er litt mer overraskende at de velger å advare våre medlemmer å stå samlet bak kampanjen.

I mailen fra Mangerud står det blant annet at det kun er en aktør som vil tjene på at alle lokalradiostasjoner får fortsette på FM. Dette er naturligvis fullstendig feil. Vi mener at det er viktig for lokalradiobransjen at alle stasjoner som ønsker det skal kunne fortsette på FM. Dette begrunner vi blant annet med at vi ikke ønsker at kun mindre stasjoner og nisjestasjoner skal bli alene igjen på FM. Det vil bety at FM-båndet blir lite attraktivt, både for de som får bli igjen på FM og for lytterne som fortsatt vil bruke FM-båndet. Dette står det mye mer om i vårt høringsnotat.

Det er også slik at DAB per i dag, og i overskuelig fremtid, ikke er et reelt alternativ for mange lokalradiostasjoner. I store deler av landet er det ikke bygget ut et DAB nett for lokalradio, og de som er i gang med lokale DAB-nett opplever dårlig dekning og dårlige løsninger sammenlignet med dagens FM-nett. Dette er det ingen tvil om. Spør de som har prøvd, både stasjoner og lyttere.

Etter at høringsfristen til Kulturdepartementet gikk ut så har vi også lest høringsuttalelsene som er kommet fra blant andre SBS, P4 og Radio Norge. Her kommer det tydelig frem at disse ikke ønsker at de fleste lokalradiostasjoner skal fortsette på FM, slik Mangerud skriver. Her foreslås det at FM-nettet skal stenges for langt flere stasjoner og områder enn det Medietilsynet foreslo i sin innstilling og som departementet sendte ut i sitt høringsnotat.  Mangeruds samarbeidspartner SBS foreslo slukking av:

Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Skien, Porsgrunn, Larvik, Horten, Sandefjord, Tønsberg, Kristiansand, Ålesund, Molde, Drammen, Tromsø, Bodø, Salten. Tromsø, Bodø, Kristiansand, I tillegg til de områdene som Medietilsynet har foreslått i sin innstilling. Pussig nok har de glemt Haugesund, men det er kanskje fordi det ene medlemmet i foreningen til Mangerud nettopp distribuerer på FM i Haugesund. Det blir ikke mange lokalradioer igjen ved en slik slukking og FM er tildelt et banesår som jo er SBS og Mangeruds hensikt.  

Heller ikke dette kommer overraskende på oss, men vi synes Mangerud bør lese høringssvarene og se hva hans egne medlemmer faktisk mener i denne saken. SBS skriver eksempelvis også følgende i sitt høringssvar; «Det enkleste budskapet til publikum ville vært å slukke alle kanaler samtidig på en dato».

Mangerud må være klar over at dette ikke er noe enten eller. Vi ønsker at lokalradio skal kunne fortsette på FM i mange år, men samtidig er vi opptatt av at våre medlemmer skal gis anledning til å sende på DAB, men ser at dette vil ta tid. Mye lengre enn til 2017 eller 2019. Lokalradio i Norge vet ikke per i dag om de i det hele tatt har konsesjoner i 2017. Rikskanalene fikk forlenget sine konsesjoner til 2031 da de ønsket å satse på DAB. På den måten har de i en årrekke kunnet bygge ut sine DAB nett og eierne av disse stasjonene har vist at de kan tenke langsiktig rundt sine investeringer. Om det i Stortingsmeldingen, som først legges frem til våren, legges opp til at også lokalradio får forlenget sine konsesjoner på samme måte, kan også lokalradio starte planlegging og utbygging av DAB. Men bransjen trenger naturligvis mer enn et år og kanskje to for å få på plass et tilfredsstillende lokalt DAB-nett. NRK, P4 og Radio Norge brukte mange år og enda flere millioner på å få opp sitt DAB-nett. Om det virker tilfredsstillende er en annen sak. Da er det absolutt på sin plass at lokalradio også får bruke noe tid på dette. Her snakker vi om små stasjoner med små ressurser. Det skal også bygges kunnskap og lokal kompetanse. De store stasjonene har mange års forsprang. For lokalradio starter planlegging, utbygging og tilpasning til DAB først etter at Stortingsmeldingen legges frem til våren. Tidligst.

I mailen fra Mangerud står det videre at Foreningen Norsk Lokalradios viktigste sak er at «Myndighetene må gi støtte til å bygge ut infrastruktur slik at alle lokalradioer kan sende på DAB». Det vil være viktig å få til dette, men dette vet vi heller ikke noe om før Stortingsmeldingen foreligger. Kanskje er ikke dette tatt med der i det hele tatt. Skal vi da gå inn for å slukke FM-nettet i 2017 eller 2019 og håpe at det kommer støtteordninger på sikt? Hva om disse ikke kommer i det hele tatt? Eller skal vi sikre oss at vi faktisk har en plattform å sende lokalradio på også etter at de store stasjonene får gjennom viljen sin, nemlig og ikke lenger sende på FM?

Det er også et vesentlig poeng for oss at det ikke skal være Mangerud, Digitalradio Norge, P4, NRK eller Radio Norge som skal bestemme når eksempelvis Radio Bø i Vesterålen skal slukke sine FM-sendinger. Hvorfor i all verden skal de bestemme dette? Er ikke dette noe hver enkelt stasjon bør kunne bestemme selv?

I det hele tatt er det veldig mye i mailen fra Mangerud som er både direkte feil og/eller indirekte feil. Jeg skal ikke ta alt dette her, men oppfordrer alle til å lese høringsuttalelsen fra Norsk lokalradioforbund som nå er oversendt Kulturdepartementet. Denne er sendt ut til våre medlemmer i dag.

Ellers oppfordrer vi alle, både egne medlemmer, Mangerud og hans forening, Digitalradio Norge og de store rikskanalene om å følge med på «La FM leve» både på nett og Facebook. Her har det kommet og kommer stadig nye innspill som kanskje kan bidra til å nyansere den til nå ensidige informasjonen som er kommet fra Digitalradio Norge og deres meningsfeller. Det er nemlig ikke slik at alle er enige i at DAB er den eneste fremtidige løsningen for lokalradio. Snarere tvert i mot.  Virkeligheten er mye mer nyansert og vi er overbevist om at slik situasjonen er i dag, og i flere år fremover, er FM en mye bedre og sterkere plattform enn DAB både for rikskanaler og lokalradio.

Dette er for øvrig enkelt å etterprøve for de som ønsker. Sett deg i bilen og kjør en tur i ditt hjemfylke og sjekk eksempelvis NRK’s dekning på DAB kontra FM. Det burde være argumentasjon nok. På min kjøretur hjemmefra til jobb i dag har jeg 12 «drop out» på en 20-minutters kjøretur på vei inn til Haugesund sentrum. På FM har jeg 100 prosent dekning hele veien. Og det i et fylke NRK sier er ferdig utbygd for DAB.

Da tenker jeg at noen har gjort en dårlig jobb eller valgt en teknologi som rett og slett ikke fungerer. Det nytter nemlig ikke å skylde på at «alle» har mottakere som ikke fungerer. Egen stasjon får jeg knapt nok inn på DAB i eget område, i alle fall ikke på en måte som gjør at jeg kan høre på det uten utallige «drop-outs». Det gidder ikke jeg, og det gidder ikke våre lyttere. Dette får jeg tilbakemeldinger om daglig. DAB-dekning innendørs er om mulig enda verre. Jeg vet jeg ikke er alene om å oppleve DAB-dekningen som lite tilfredsstillende, men dette står det mye mer om på «La FM leve» på Facebook.

 

Thor Magnar Thorsen

Nestleder i Norsk lokalradioforbund

Ansvarlig Redaktør

Radio 102

 

 

 
Annonser