NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Klare krav til myndighetene


(22 mai, 2014 - 04:45)

NLR gir klare krav til myndighetene gjennom sine resolusjoner fra landsmøtet i Haugesund.

Resolusjoner:

LOKALRADIOKONSESJONENE MÅ UMIDDELBART FORLENGES
Det er behov for å revitalisere norsk lokalradio. Det er bransjen selv som først og fremst må sørge for det, men myndighetene må gi næringen rammebetingelser slik at det er mulig å utvikle en livskraftig bransje. De siste årene har myndighetene ikke gjort dette i tilstrekkelig grad. Politisk og administrativ fokus har vært på de store aktørene. Nå er det norsk lokalradio som står for tur.

I mange andre land er lokalradio en vekstbransje. Slik burde det også ha vært i Norge. Lokalradio ber ikke om finansiell støtte, men om fornuftige og rettferdige rammebetingelser.

I Stortingsmeldingen om ”Digitalisering av radiobransjen 2010-2011” tas det til orde for at lokalradio skal få fortsette på FM. Det må gjelde alle lokalradioer som opererer i det lokale markedet både redaksjonelt og markedsmessig.

Nåværende konsesjoner for lokalradio går ut 1. januar 2017. Det er ekstra vanskelig og krevende å utvikle en næring med en så kort tidshorisont. Bransjen må sikres større forutsigbarhet enn hva den har i dag. Det vises til at britiske mediemyndigheter nå åpner for å få FM-lisensene for lokalradio med inntil 12 år.

Norsk Lokalradioforbund vil derfor be om at myndighetene umiddelbart tar initiativ for å forlenge lokalradiokonsesjonene i påvente av beslutningen om hva som skal skje med FM-nettet slik at bransjen kan få tilstrekkelig forutsigbarhet.

 

FRIHET TIL Å VELGE TEKNOLOGISK PLATTFORM
Myndighetene må sørge for at lokalradio kan få bygge ut sine lokale og regionale DAB-nett dersom de måtte ønske det, men primært sørge for at lokalradio må kunne fortsette på FM.

Mindre lokalradioer må få støtte fra myndighetene ved en eventuell overgang til digital radio. Myndighetene kan ikke se det som sin oppgave å velge teknologisk plattform for lokalradio eller følge de store aktørenes ønske om å skru av FM-nettet for mindre aktører. Myndighetene har tidligere tatt til orde for at denne prosessen skal være forbruker og aktørstyrt, og det er gjentatt av den nåværende regjeringen. Slik må det fortsatt være.

Det er lokalradiobransjen selv som må få bestemme hvilken teknologisk plattform bransjen skal utvikle seg på. Dersom de store aktørene velger å gå bort fra FM-nettet i 2017 og over på DAB må det være en selvstendig beslutning fra de store aktørene som ikke skal påvirke eller tvinge mindre aktører til å gjøre det samme.

Det må være frihet for aktørene til selv å velge teknologisk plattform.

 

PLATTFORMNØYTRAL MEDIESTØTTE
Norsk Lokalradioforbund forutsetter at også lokalradio blir en del av en ny, plattformnøytral mediestøtteordning. Nyhetsbaserte lokalradioer gir et vesentlig bidrag til kvalitetsjournalistikk og norsk samfunnsdebatt. Nåværende støtteordning er konkurransevridende og må endre i samsvar med dagens mediebilde.

 

 
Annonser