NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Klar svekkelse for lokalradio


(18 september, 2014 - 13:32)

- Det vil bety en klar svekkelse over tid av norsk lokalradio dersom FM blir slått av i de fire største byene slik tilsynet foreslår. På den annen side er det foreslått fra Medietilsynet at i en rekke byer og befolkningstette områder skal FM fortsatt bestå, sier styreleder Svein Larsen i Norsk lokalradioforbund.

- Det er positivt for en rekke lokalradioer. Jeg tar det som et første tegn på at vi er blitt hørt et stykke på vei av tilsynet så langt i denne prosessen. Tilsynet sier heller ikke noe om FM slukkingen skal skje i 2017 eller 2019. Den politiske behandlingen av saken har ikke begynt. Det er de tre største aktørene og byråkratiet som har lagt premissene så langt. Nå står vi foran en høringsrunde i regi av departementet før de skal legge fram en stortingsmelding i mars 2015 og deretter skal Stortinget avgjøre saken. Da får vi i all fall en bred politisk behandling. Det betrakter jeg som en fordel, sier Larsen

- Det kan virke som om spørsmålet til syvende og sist blir hvor mye hensyn politikerne skal ta til de to store kommersielle internasjonale aktørene eller om de skal satse på et mulig mindre oppsving for norsk lokalradio som bransje. Det har vært sagt mange fagre ord om dette i mange stortingsmeldinger, men lite har vært fulgt opp av praktiske og konkrete tiltak. Til nå har opplegget først og fremst vært å ta hensyn til NRK, MTG og SBS sine interesser. De har så fått det de har bedt om av departementet de siste årene. Det er disse tre aktørene som har bedt om FM slukking. Det er jo mulig at en ny politisk ledelse og en ny regjering ser litt annerledes på disse spørsmålene. Lokalradio er nødt til å få bedre rammebetingelser hvis de skal bestå som bransje. Opplegget fra tilsynet er ikke godt nok til å løfte norsk lokalradio.

- Fra 1999 til 2013 genererte P4 et overskudd på 900 millioner kroner. I samme periode tapte norsk lokalradio 184 millioner kroner. Det kan jo ikke fortsette på den måten. Tallene fra tilsynet viser at nå er norsk lokalradio i ferd med å komme i balanse, men da skal man altså snart endre forutsetningene slik at det går mot nye underskudd. Dette kan ikke bransjen akseptere. De tre store står for 95 % av all radiolytting. Det er kanskje da på tide heller å styrke norsk lokalradio enn å beskytte de sterkeste aktørene. Men det er til syvende og sist et politisk spørsmål som departementet og Stortinget får avgjøre. Medietilsynet har nå kommet med sitt innspill.

- Stortinget har forøvrig også vedtatt at man skal koordinere innføringen av DAB med våre nordiske naboland, spesielt Sverige og Danmark. Siden Sverige har vedtatt 2023 eller 2027 blir det spennende å se hvordan departementet tolker dette vedtaket. Stortingsmelding 8 (Digitaliseringen av radiomediet) ble jo lagt fram før det svenske vedtaket.

- I Storbritannia som lenge var foregangslandet for DAB har utviklingen bremset opp og Medietilsynet der har gått inn for forlengelse av FM-konsesjonene med 12 år. Hele dette internasjonale perspektivet er borte i den norske debatten, men det vil komme sterkere inn de neste månedene. Et annet stort perspektiv er jo spørsmålet om det er politikerne og byråkratiet som skal avgjøre hvilke teknologiske plattformer radioaktørene skal benytte seg av. Dette burde være en frivillig sak og ikke et spørsmål om tvang. Det virker jo en smule underlig og også gammeldags i 2014. Dette politiske momentet tror jeg også vil komme sterkere fram i debatten framover i de neste månedene.  
 

 

 
Annonser