NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Husk frist for nøkkeltall


(28 mars, 2014 - 04:00)

Det er tid for at lokalkringkastere og registreringspliktige kringkastere skal sende inn årsmelding for virksomheten i 2013. Innleveringsfrist er tirsdag 1. april 2014. Husk å sende kopi også til post@lokalradio.no .

 henhold til vedtektene, skal NLRs medlemmer også rapportere nøkkeltall til statistikk og kontingnetberegning.

I forbindelse med rapportering av nøkkeltall til Medietilsynet, ser NLR at det er formålstjenlig å sende samme informasjon for statistikk for kontingentberegning til seg.
Et ekstra "klikk" er det hele som skal til for å oppfylle krav om dokumentasjon til NLR.

I vedtektene til NLR står det:
3.7 Forpliktelser: Medlemmene plikter å:
3.7.1  etterleve forbundets vedtekter og etiske regler samt de retningslinjer som følger av organisasjonens medlemskap i andre presseorganisasjoner
3.7.2  opptre lojalt i forhold til de vedtak styret fatter og i forhold til andre medlemmer
3.7.3  sende årlig regnskap og annen relevant informasjon om virksomhetene til utvikling av bransjedokumentasjon
3.7.4  betale kontingent og andre forpliktelser pålagt av Landsmøtet eller som følge av betalbare ytelser  fra NLR.

Les mer om rapportering på Medietilsynets hjemmeside.

Skjema finner du her.

 

 
Annonser