NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Høring av vilkår i anleggskonsesjon for digital lokalradio


(10 desember, 2015 - 09:27)

Medietilsynet sender vilkår i anleggskonsesjon for digital lokalradio ut på offentlig høring. Frist for innspill er 20. januar 2016.

Medietilsynet ber spesiellt om tilbakemelding på følgende forslag: 

"Medietilsynet ber om høringsinstansenes syn på hvorvidt det skal settes et eksplisitt vilkår om at anleggskonsesjonæren skal sikre minst en 24-timers sendeflate til fordeling mellom ikkekommersielle radioer"

Forslag til vilkår i anleggskonsesjonen:

Alternativ 1 Anleggskonsesjonæren skal legge til rette for at ikke-kommersielle lokalradioer får sendetid i lokalradioblokka. Dersom det oppstår tilgangsproblemer kan ytterligere tilgangskriterier bli innført.

Alternativ 2 Anleggskonsesjonæren skal legge til rette for at ikke-kommersielle lokalradioer får sendetid i lokalradioblokka. Anleggskonsesjonær skal sikre at det minimum er en 24- timers sendeflate til fordeling mellom ikke-kommersielle lokalradioer. 

"Medietilsynet har foreslått en frist for å ta i bruk ny anleggskonsesjon på 24 måneder fra ikrafttredelsesdatoen 1. januar 2017. Bakgrunnen for dette er ny konsesjonærs behov for å ha tid til å planlegge driften, til å inngå nødvendige transmisjonsavtaler og til å bygge senderanlegg i regionen."

Forslag til vilkår i anleggskonsesjon: Anleggskonsesjonæren plikter å ta i bruk senderanlegget til formidling av digitalt lydkringkastingsinnhold som omtalt i pkt. 1 og 2 i vilkårene innen 24 måneder etter ikrafttredelse av foreliggende anleggskonsesjon. Dersom regulære kringkastingssendinger ikke formidles via senderanlegget innen denne fristen, kan anleggskonsesjonen bli inndratt. Konsesjonen kan i så tilfelle bli kunngjort på ny. 

"En konsekvens av at ny anleggskonsesjonær ikke plikter å ta i bruk senderanlegget umiddelbart fra 1. januar 2017, kan bli at lytterne i regioner der det i dag har vært prøvedrift kan stå uten lokalradiotilbud på DAB i inntil to år"

Forslag til vilkår i anleggskonsesjonen: Inntil anleggskonsesjonær selv tar i bruk konsesjonen kan den som innehar anleggskonsesjon i prøveperioden gis anledning til å fortsette prøvedriften i senderanlegget oppad begrenset til oppstartsfristen for inneværende konsesjon.

Vil du lese hele forslaget:KLIKK HER

Det er kanskje litt forvirring rundt alle høringene om dagen. Denne gjelder vilkår for anleggskonsesjon, den forrige gjaldt for reglene rundt auksjonen av konsesjonene. 

Skrevet av Kyrre Dahl for lokalradio.no

 

 
Annonser