NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Frekvenskampen


(12 september, 2014 - 08:51)

Årets frekvensforum ble avholdt i Lillesand 10. september. Det høyaktuelle temaet om hva som skal skje med TV frekvensene var på agendaen. Norkring orienterte også om status for DAB utbyggingen.

Det er ikke lenge siden TV sendingene ble digitaliserte og TV frekvensene er nå i spill. Dette kan få betydning for både det digitale bakkenettet og NRKs posisjon og NRK er naturlig nok mer enn bekymret. 700 MHz båndet ser ut til å være tapt, da både mobilselskapene, nødnettet og Forsvaret nå vil bruke båndet til mobilt bredbånd og mobilt bredbåndsnett for nødetater og forsvar. Det får naturlig nok store konsekvenser for Norges Televisjon, da betal-TV operatøren RIksTV bruker TV frekvensene i 700 MHz båndet.

Også frekvensbåndet 470-694 MHz er under press i Europa. Dette er de resterende TV frekvensene for det digitale bakkenettet. Foreløpig ser det ut for at båndet kan bli fredet, men det har dukket opp et nytt usikkerhetsmoment når politisk ledelse i Samferdselsdepartementet skal ta endelig standpunkt på nasjonalt nivå.

Norsk Lokalradioforbund vurderer å komme med et standpunkt i denne saken, da presset på frekvenser for digital TV på sikt kan komme til å berøre bånd III. Det er avsatt frekvenskapasitet til digitalt bakkenett i bånd III hvor vi i finner DAB og frekvenssituasjonen for UHF båndet kan påvirke bruken av DAB. Tidligere har NLR foreslått flere DAB frekvenser i bånd III, men presset i UHF båndet er enormt.

Når det gjelder DAB, orienterte Norkring om status. DAB nettet til NRK skal være klart 30. september 2014. Et av kravene for å kunne forlate FM, er at dekningen tilsvarer FM dekningen for NRK P1. For å møte dette kravet har man sagt at dekning for DAB+ Stereo skal sammenstilles med FM Stereo. Kravet vil da være 66 dBuV for DAB og 54 dBuV for FM Stereo.

Post- og Teletilsynet har fått i oppdrag med å etterprøve dekningen. Fristen for dette oppdraget er 1. mars 2015. Foreløpig tester viser at dekningen samsvarer med dekningskartet på radio.no. For Riksblokk 1 er det et avvik i positiv favør hvor dekningen viser seg å være bedre enn kartet på radio.no viser. PT har også fått i oppdrag om å måle dekningsgraden for lokalradionettene.

Norsk lokalradioforbund er opptatt av at den norske radiobransjen må ta vare på FM båndet. De frekvenser som er satt i spill var en del av den digitale dividende. De neste dividende-frekvensene som kommer til å settes i spill er i bånd I fra 47-68 MHz. Da er det bare bånd III som ennå ikke er satt i spill som utgjør den digitale dividende.

 

 
Annonser