NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Fikk 24 av 37 lokalregioner


(22 november, 2012 - 22:50)

Bakgrunnen for tildeling var at Digital Radio Norge var eneste søker i de aktuelle regionene. I de øvrige lokalregionene, hvor det er flere interessenter, vil endelig tildeling skje i form av auksjon. Tidspunkt og form for denne auksjonen, er enda ikke avklart.

Post- og teletilsynet og Medietilsynet ble i mandat av 8. februar 2012, fra henholdsvis Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet, bedt om å tildele frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner for Lokalradioblokka med varighet fra 1. januar 2013 til 31. desember 2016. Gjennom denne tildelingen ble det åpnet for prøvedrift i Lokalradioblokka frem til ordinær oppstart 1. januar 2017. Lokalradioblokka er delt inn i 37 regioner. Det tildeles én frekvenstillatelse og én anleggskonsesjon for hver enkelt lokalregion. Tillatelsene gis i en samordnet prosess til samme søker. Fristen for å søke var fredag 31. august 2012.

Tillatelsene og konsesjonene omfatter følgende lokalregioner:

Region nr. Navn på lokalregion

6 Valdres, Gudbrandsdal
7 Hadeland, Land, Toten
9 Ringerike, Hallingdal, Numedal
10 Vestfold
11 Grenland, Drangedal
12 Vest-Telemark
14 Vest-Agder
15 Jæren, Dalane
20 Hardanger
21 Sogn
22 Fjordane
23 Sunnmøre
25 Nordmøre
27 Fosen
28 Indre Trøndelag
29 Namdalen
30 Helgeland
31 Salten
32 Ofoten
33 Lofoten, Vesterålen
34 Harstad
35 Nord-Troms
36 Vest-Finnmark
37 Øst-Finnmark

 

 
Annonser