NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
EU-trøbbel for FM-slukking i Danmark


(6 oktober, 2015 - 09:44)

Automatisk forlengelse av konsesjoner er i strid med EU-regler, mener danske myndigheter, og velger derfor å lyse ut konsesjoner på nytt. Dette kan få innvirkning for norske konsesjoner. 

Planen var at fm-konsesjonene i Danmark, som egentlig løpet ut i desember i år, skulle bli automatisk forlenget i forbindelse med at FM skulle slukkes i 2019, men slik gikk det som kjent ikke i Danmark. En ny politisk avtale har satt en foreløpig stopper for fm-slukking i vårt naboland. Så fant man ut at automatisk forlengelse heller ikke var veien å gå. 

Også i Norge opererer man med automatiske forlengelser av konsesjoner i forbindelse med den planlagte fm-slukkingen. Dette gjelder spesiellt riks-kanalene, som fikk sine konsesjoner forlenget nettopp for at de skulle være med på utbyggingen av DAB-nettet. Den forlengelsen er allerede i gang i Norge. Samtidig har Norsk lokalradioforbund i et brev til Kulturdepartementet varslet at de er villig til å ta den tvungne fm-slukkingen inn for Eftas overvåkingsorgan, ESA. 

- Årsaken til at vi vurderer å ta saken inn for ESA er at en stenging av FM-båndet og tvungen overgang til DAB-teknologien innebærer et alvorlig inngrep i medlemmenes næringsfrihet og muligheten til å drive lokalradio videre, sier styreleder i Norsk Lokalradioforbund, Svein Larsen. 

Advokatene til Norsk Lokalradioforbund peker blant annet på at en FM-stenging vil kunne være et brudd på retten til fritt varebytte og kan hindre muligheten for bedrifter til å etablere seg i Norge.

I våres ble man i Danmark enige om å forandre på planene for digitalisering av radioen. Planen om å slukke FM i 2019, ble i stedet byttet ut med en mer flytende datofastsettelse, der FM-nettet først skal slukkes når mer enn halvparten av radiolyttingen foregår digitalt, via DAB eller internett. 

Dermed er det usikkert når FM-slukkingen faktisk skjer i vårt naboland, og det får konsekvenser for de nåværende FM-konsesjonene, men alle lokale radioer får uansett automatisk forlengelse ut 2016. Danske myndigheter har kommet fram til at det ville være i strid med EU-regler å gi en automatisk forlengelse helt til 2019, skriver Radionytt.se 

løpet av neste år skal sendetillatelsene lyses ut på nytt, men før det skal myndighetene gå i en dialog med radiobransjen. Det er også snakk om at regjeringen vil komme med et nytt forslag om rammevilkår for de ikke-kommersielle nærradioene. 

Skrevet av Kyrre Dahl for lokalradio.no

De danske kommersielle radioene reagerer kraftig på nyheten om at automatisk forlengelse er trukket tilbake: "Alle de lokale kommercielle radiostationer har en berettiget forventning om en forlængelse til 2019 al den stund, det har stået i medieaftalen," siger Marianne Bugge Zederkof, direktør i Danske Medier, med ansvar for radioområdet til Danske Mediers egen hjemmeside.

 

 
Annonser