NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Etterlyser høring


(14 februar, 2014 - 04:00)

NLR etterlyser høringsuttalelse fra Lotteri- og stiftelsestilsynet om endring av regelverk for salg av radiobingoblokker på nett.

- I juni 2013 ga daværende kulturminister Hadia Tajek grønt lys for salg av radiobingoblokker på nett og departementet ga allerede i begynnelsen av juli Lotteritilsynet i oppdrag å utarbeide en høring for å endre rammevilkårene. Siden det har intet skjedd i sakens anledning, sier daglig leder Erik Fagernæs i NLR. Etter flere henvendelser til tilsynet ber Fagernæs om at dette prioriteres for å finne en snarlig løsning.

Kulturdepartementet ønsker å gjøre det lettere for lokalradiostasjonene å gjennomføre radiobingo ved å tillate salg av bonger på Internett og skriver:

- Lokalradiostasjonar er eit viktig medium i distrikta. Når mange av dei tradisjonelle utsalsstadene for spelet blir lagde ned, blir det færre høve for å delta i dette spelet. Derfor ønskjer vi at lokalradiostasjonar skal kunne tillate sal av bongar på Internett. Inntektene frå radiobingo er viktige for å halde oppe drifta av radiostasjonane, sa daværande kulturminister Hadia Tajik.

Sal av radiobingobongar inneber ikkje at det blir etablert nye spel, berre at spelarar kan kjøpe og skriva ut bongar på Internett, i staden for å kjøpe dei i eit fysisk lokale. Sidan radiobingo berre blir tilboden ein gong i veka og bingospelarar berre kan handtere eit fåtal bongar samtidig, vil dette avgrense omfanget av spelet. Samtidig kan kjøpte bongar berre brukast i eitt bestemt radiobingospel. Eventuelle unytta bongar kan ikkje brukast i seinare spel.

Sal av radiobingobongar på Internett krev ei endring i gjeldande regelverk, og Lotteritilsynet er bede om å sende eit forslag om dette ut på høyring.

 

 
Annonser