NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Endret kringkastingslov fra nyttår


(28 desember, 2012 - 08:05)

Med virkning fra 1. januar 2013 endres og utvides kringkastingsloven på en rekke områder. Endringene skjer i hovedsak som følge av at EUs direktiv om audiovisuelle medietjenester gjennomføres i loven. 

En oppsummering av viktige lovendringer:

• Lovens virkeområde utvides til å omfatte audiovisuelle bestillingstjenester («VOD» mv.) i tillegg til kringkasting.
• Kringkastere og tjenestetilbydere pålegges krav til synlig kontaktinformasjon for publikum (identifikasjonsplikt)
• Det åpnes for unntak fra det generelle forbudet mot produktplassering i enkelte programkategorier i kommersielle tv-kanaler og bestillingstjenester
• Reglene for utforming av sponsorplakater liberaliseres
• Enkelte reklameregler endres
• Audiovisuelle bestillingstjenester pålegges å innføre tiltak som hindrer barn tilgang til innhold som kan være alvorlig til skade
• Det innføres nye regler knyttet til teksting for hørselshemmede i kringkastede tv-sendinger
• Kringkastere pålegges å gi konkurrenter tilgang til å sende korte utdrag fra rettighetsbelagte begivenheter som anses å være av stor interesse for allmennheten

Les mer her.

 

 
Annonser