NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Bruk av fullmakt


(30 april, 2014 - 13:40)

NLR får henvendelser om formaliteter rundt bruk av fullmakter ved landsmøtet i Haugesund. Her finner du svaret.

 

I vedtektene heter det i § 4..1  Landsmøtet er det høyeste besluttende organ i Norsk Lokalradioforbund. Hvert regulært medlem har én stemme når medlemskapet er inngått før 1. februar samme år.

I § 4.6.1 står det at: En delegat kan ha én fullmakt fra annet medlem på landsmøtet. Fullmakt må være innkommet til NLRs sekretariat senest èn uke  før landsmøtet.

Dette betyr at en medlemsstasjon som har betalt sin kontinget kan gi fullmakt til en delegat fra en annen medlemsstasjon til å representere/stemme i landsmøtet. Videre betyr det at ingen kan ha flere enn to stemmer. En fullmakt må underskrives av en ansvarlig person hos stasjonen som utsteder den og den må være personlig (ha navn på den som er gitt fullmakt)

Alle fullmakter må være i NLRs sekretariat i løpet av lørdagen den 3. mai.

 

 
Annonser