NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
4. kvartal opp - helåret 2013 slutt på +1,3 prosent


(27 februar, 2014 - 04:00)

I IRMs kvartalsrapport for 4. kvartal 2013 presenterer IRM at reklamemarkedet omsatte for 19,8 milliarder kroner for helåret 2013, dette er en vekst på 1,3 prosent sammenliknet med 2012. 

Reklamemarkedet begynte i 2013 med nedgang – for så å vende til den positive siden i de tre siste kvartalene. Totalt sett økte reklamemarkedet med 1,3 prosent i 2013 i forhold til 2012. Alle trykte medier opplevde en negativ utvikling i 2013 unntatt innstikk i dagspresse.

Vi kunne allerede i det andre kvartalet rapportere om dette skiftet i markedet, og kan nå konstatere at helåret viser samme trend, sier Tobias Hedström, analysesjef hos IRM.

Internettannonseringen og mobil merkevareannonsering var de kategorier som økte mest i 2013, med 12,6 respektive 324 prosent.  Fra og med 2013 begynte IRM også å måle kategorien web-TV. Men IRM har ikke sammenliknbare data for 2012, derfor får vi et ekstra bidrag til veksten i internettannonseringen.

Web-TV påvirker definitivt veksten i internettkategorien, men selv om vi tar bort web-TV hadde internettkategorien en vekst på 8,1 prosent i 2013, sier Tobias Hedström.

 

 
Annonser