NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Kontingent


(9 desember, 2013 - 10:00)

Landsmøtet i Haugesund 2014 opprettholdt kontingentsatsene etter tidligere vedtatt rammemodell basert på forrige års omsetning.
Satsene for år 2015 er indeksregulert i hht SSB pr. november, og er som følger:

1. Oms. 2014  under 50.000         Kontingent kr.   1.500,-
2. Oms. 2014  50 - 150.000          Kontingent kr.   2.975,-
3. Oms. 2014  150 - 500.000        Kontingent kr.   5.145,-
4. Oms. 2014  500 – 1 mill.           Kontingent kr.   7.395,-
5. Oms. 2014  1 - 2 mill.                Kontingent kr.   8.900,-
6. Oms. 2014  2 - 3 mill                 Kontingent kr. 10.230,-
7. Oms. 2014  3 - 5 mill                 Kontingent kr. 12.650,-
8. Oms. 2014   over 5 mill.            Kontingent kr. 14.650,-

Kontigenten forfaller 1. februar 2015

Vi minner samtidig om at medlemmer i NLR plikter etter punkt 3.7.3 i NLRs vedtekter å sende inn årlig regnskap og annen relevant informasjon om virksomhetene til utvikling av bransjedokumentasjon.

Vil din radio bli medlem?
Du kan enkelt melge deg inn ved å registrere deg her.
Kontingentsatsen beregnes etter forrige års omsetning.
Er konsesjonæren helt ny, beregnes minstesats kr 1 500.- for det første året.

 

 
Annonser