NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Gode grunner for medlemskap i NLR


(19 november, 2012 - 10:49)

Medlemskap er å vise solidaritet med forbundets arbeide, herunder
- Bedre rammevilkår for bransjen
- Lov og forskrift, f.eks. samsending og videresending
- Tekniske rammevilkår, f.eks sendestyrke, tunellsløyfer mv.
- Bingopremier og mulighet for andre spill
- Arbeide for at pressestøtten blir mediestøtte

Medlemskap er rimelig forsikringspremie når man støter på problemer som
- Rådgivning når TONO definerer flere lyttere enn radioen har
- Rådgivning når søknader til Medietilsyn og Fagutvalg skal utformes
- Rådgivning i sendetekniske spørsmål og i forhold til Post- og teletilsynet
- Rådgivning når Nasjonalbiblioteket plutselig skal ha kopi av tapen din..

Medlemskap er å støtte de sentrale forhandlingene NLR gjennomfører med rettighetsorganisasjonene TONO og GRAMO
          
Medlemskap gir et felles forum lokalt og nasjonalt
- Du kan selv bidra til kontakt og aktivitet i ditt eget fylkeslag
- Erfaringsutvekslinger
          
Medlemskap gir løpende informasjon på vår hjemmeside
- Du mottar lokalradiopost, har mulighet til melde deg på nyhetsbrev
- Medlemmene får invitasjon til Landsmøter, konferanser, kurs, fylkeslagssamlinger mm
- www.lokalradio.no dekker aktuelle saker; politikk, styrets aktiviteter, hva som rører seg i andre fylkeslag, presentasjoner av andre radioer, faglige artikler og annonser mm.
          
Medlemskap gir adgang til deltagelse i årlig lytterundersøkelse dersom radioen har tilstrekkelig lytterpotensial og det er ledig plass i ditt område

Medlemskap gir status og tyngde i forhold til lokale myndigheter og andre
Medlemskap gjør deg til indirekte medlem av Norsk Presseforbund med rett til gratis veiledning i presseetiske spørsmål

Medlemskap er noe du kan ta med på ditt eget brevpapir kombinert med at du gjennom NLR er tilknyttet Norsk Presseforbund

Medlemskap gir deg rett til deltagelse på forbundets studeireiser i inn og utland

Medlemskap gir deg rett til å få utstedt pressekort til medarbeidere i din radio som redaktøren godkjenner

Medlemskap gir deg rett til gratis råd og veiledning i hverdagslige spørsmål om personal- saker, styresaker, regnskap, jus, etikk, mm. Kan vi ikke hjelpe, vet vi hvor du får hjelp

Medlemskap gir NLR enda større tyngde som bransjens ansikt overfor myndigheter og allmennhet. Jo større oppslutning blant konsesjonærene, jo bedre blir vi hørt

Medlemskap gir deg lettere eksponering via forbundets hjemmeside med linker til alle medlemmer med hjemmesider. Du er med i et nettverk

Medlemskap gir deg adgang til alle kurs og konferanser i forbundets regi eller i regi av våre samarbeidspartnere

Medlemskap gir deg rett til å kunne få kursholder fra NLR til å undervise deg og dine medarbeidere hos deg

Medlemskap bidrar til forbundets arbeide for å øke muligheten for at skoleelever vil sikte seg inn på valg av yrke innenfor media og derved være bedre rekrutter til din radio

Medlemskap gir deg håp om en fremtid også når radioen blir digital
-NLR arbeider for at lokalradioen skal få best mulige kår og plass i nye teknologier som nå forefinnes

 

 
Annonser