NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Avtaler


(16 januar, 2012 - 10:38)

Avtaler

GJELDENDE TARIFF FOR TONO
Lokalradioen betaler for retten til å sende TONOs repertoar et årlig vederlag,som beregnes som en prosentdel (vederlagsprosent) av de samlede årlige reklameinntekter (beregningsgrunnlaget). Vederlagsprosenten fastsettes på basis av hvor stor prosentvis del TONOsforvaltede repertoar utgjør av lokalradioens samlede sendetid og beregnes som  musikkprosenten x 0,058
dog minimum de nedenfor angitte minimumsvederlag. 

I områder med over 200 000 potensielle lyttere: kr 57,00 per time,  kr 1 781,00 minimum pr år og kr 593,00 for internet.

I områder med 100 001-200 000 potesielle yttere: kr 45,00 per time, kr 1 781,00 minimum per år og kr 593,00 for internet

I områder med 50 001-100 000 potensielle lyttere: kr 29,00 per time, kr 1 781,00 minimum per år og kr 593,00 for inernet

I områder med 15 000-50 000 potensielle lyttere: kr 14,00 per time, kr 1 781,00 minimum per år og kr 593,00 for internet

I områder under 15 000 potensielle lyttere: Kr 9,00 per time, kr 1 781,00 minimum per år og kr 593,00 for internet

 

 
Annonser